Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lankum

Lleoliad:
Theatr Bryn Terfel, Pontio
Amser:
Dydd Gwener 20 Hydref 2017, 20:00–22:00

Cabaret Pontio yn cyflwyno

Lankum

Theatr Bryn Terfel
Nos Wener 20 Hydref, 8pm
£14/£13 gostyngiadau

Enwebwyd am wobr 'Grŵp Gorau' a gwobr 'Albwm Gorau' (Cold Old Fire) Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 2016 

Mae Lankum (Lynched) yn grŵp gwerin traddodiadol gyda phedwar aelod o Ddulyn yn Iwerddon, sy'n cyfuno harmonïau lleisiol pedwar darn gyda threfniadau o bibau uilleann, concertina, acordion Rwsiaidd, ffidil a gitâr. Mae eu rhaglen yn cwmpasu pytiau o ganeuon doniol o gyngherddau neuaddau a chaneuon stryd Dulyn, baledi clasurol o draddodiad Teithwyr, alawon dawns traddodiadol Gwyddelig ac Americanaidd, a'u deunydd gwreiddiol eu hunain.

Mae'r grŵp wedi cwblhau taith chwe wythnos ar draws yr Unol Daleithiau o un arfordir i'r llall, yn ogystal â pherfformio yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ochr yn ochr ag artistiaid amlwg yn cynnwys Blackbird Raum, Harry Bradley, Daoiri Farrell, Fred Fortune, Mike Gangloff, Paddy a Séamus Glackin, Barry Gleeson, Landless, Lau, Leyla McCalla, Jem Mitchell, Liam O’Connor a Seán McKeon, Morgan O’Kane, Lisa O’Neill, Tim Scanlon a Skipper’s Alley.

Chwaraeodd y band set ysgubol yn yr ŵyl Cysylltiadau Celtaidd, lle cawsant eu bachu ar gyfer Gŵyl Werin Caergrawnt ac Wythnos Werin Sidmouth 2015. Wedi hynny gwnaethant berfformio'n fyw ar y rhaglen deledu Later With Jools Holland ac yna aethant ar daith lwyddiannus drwy’r DU pan werthwyd pob tocyn.