Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

LifeStartFest Bangor

Digwyddiad i bawb sydd eisiau rhyw ddiwrnod cael swydd delfrydol (a bydd pizza am ddim!)

Lleoliad:
PL2, Lefel 2, Canolfan Pontio, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 26 Medi 2018, 14:00–19:00
Cyflwynydd:
Virgin Lifestart
Cyswllt:
Lowri Owen
01248 388424
Mwy o wybodaeth:
https://www.eventbrite.co.uk/e/lifestartfest-x-bangor-university-tickets-49808795448?utm_source=LifeStart+-+Beta+-+Website+Users&utm_campaign=7325c036f9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_03_08_34&utm_medium=email&utm_term=0_ff3edd5da1-7325c036f9-66762425

Ydych chi'n fyfyriwr sy’n meddwl am sut i gael swydd sydd hefyd yn hwyl? Swydd y byddwch chi'n ei charu? Ydych chi angen syniadau da ar sut i wneud cais am swyddi pan fo disgwyl i chi gael profiad gwaith ac nid oes gennych chi ddim ar hyn o bryd?

Dewch i'r LifeStartFest, i gwrdd â ffrindiau newydd a phobl fydd yn eich ysbrydoli, a chael atebion i rai o’ch cwestiynau.

 Mae'r balwnau'n barod, ac ychydig o gonfetti hefyd. Unwaith y byddwch wedi archebu lle yn Eventbrite, byddwn ni’n archebu pizza i chi hefyd.

Byddwn yn datgelu sut i fod yn effeithiol, a chael hwyl (!) wrth rwydweithio, a byddwn hefyd yn eich cyflwyno i ychydig o siaradwyr a mentoriaid hynod o ysbrydoledig o gwmnïau fel Hanzo a Virgin Money.

 Cewch glywed mwy am y camgymeriadau cyffredin a wneir wrth gysylltu â darpar gyflogwyr trwy e-bost gan Katy Rea, sylfaenydd Battalion, yr  asiantaeth profiad digidol.

 Bydd Monika Kanokova, awdur This Year Will Be Different, My Creative (Side) Business a Work Trips a Road Trips yn siarad mwy am frandio personol a sut i ddefnyddio projectau amrywiol a chyfryngau cymdeithasol i'ch helpu i gael y swydd berffaith. 

Bydd eich ffefryn, Jack Newton, enillydd Gwobr Arian yr Her LifeStart diwethaf ac sydd wedi graddio'n ddiweddar o Brifysgol Bangor yn gadael ei  swydd yn JCDecaux yn Llundain am ddiwrnod i ddweud hanes ei wythnosau cyntaf yn y gwaith a sut y llwyddodd i argyhoeddi ei reolwr yn ystod ei interniaeth i gynnig swydd lefel mynediad iddo. 

Archebwch eich lle ac anfonwch y cysllwt hwn at eich ffrindiau a dod â nhw gyda chi i brynhawn difyr o sgyrsiau ysbrydoledig, rhwydweithio a pizza. Rydym yn addo y byddwch chi'n mynd adref gydag o leiaf un rhif ffôn newydd, rhywun y byddwch chi'n ei alw'n ffrind yn y dyfodol. 

Welwn ni chi yno!

Archebwch eich lle trwy Eventbrite (linc i'r ochor) a gweler tudalen Facebook am fwy o wybodaeth

https://www.facebook.com/slifestart/

Dogfennau cysylltiedig: