Little Wolf (Captioned)

Lleoliad:
Stiwdio, Pontio
Amser:
Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017, 19:30–21:00

Lucid Theatre yn cyflwyno

Little Wolf

Nos Wener, 24 Tachwedd, 7.30pm (ôl-drafodaeth)
Nos Sadwrn, 25 Tachwedd, 7.30pm (capsiwn)
Stiwdio, £12/£10 gostyngiadau

Mae bachgen ifanc yn diflannu mewn modd anesboniadwy, ac mae Freddie a Rita yn cael eu gorfodi i wynebu'r gwir am eu priodas.

A yw eu cariad yn rhy fregus i wynebu'r gwir? Wrth i'w bydoedd chwalu a gwrthdaro, a oes rhywbeth sy'n werth dal gafael arno? Mae Little Wolf yn archwiliad dwys, swreal a gonest o gwpl sy'n gorfod wynebu eu hofn mwyaf.

Ysbrydolwyd y ddrama hon gan Little Eyolf gan Henrik Ibsen, ac mae'n fersiwn gyfredol o ddrama fodern sy'n glasur.

Ysgrifennwyd Little Wolf gan yr awdur a'r cyfarwyddwr Simon Harris, sydd wedi ennill gwobrau. Mae'n ddrama fywiog, amrwd a doniol iawn ar adegau sy'n cyrraedd at wraidd ein hansicrwydd presennol.

Peth iaith gref a themâu aeddfed
Canllaw oed: 14+