Llwyddo gyda’ch astudiaethau ôl-raddedig

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Mercher 10 Hydref 2018, 13:00–15:00
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

Mae’r gweithdy hwn wedi’i anelu at y sawl sy’n newydd i astudiaethau ôl-raddedig a chanolbwyntia ar ddysgu gweithredol, cyfeirnodi a datblygu sgiliau ymchwilio, meddwl, darllen ac ysgrifennu beirniadol.

Bwcio lle