Manteision Cynnal Cynhadledd

Lleoliad:
Bangor
Amser:
Dydd Mercher 3 Hydref 2018 – Dydd Mawrth 16 Hydref 2018
Cyflwynydd:
Conference Services
Cyswllt:
Nia Wright-Morgan
01248 383730

Dydd Mawrth 16 Hydref 2018

12.30 - 13.30 - Ystafell Cledwyn 3 (TCR3), Prif Adeilad y Celfyddydau 

Dan arweiniad yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, bydd y sesiwn hon yn esbonio'r manteision amrywiol o gynnal cynhadledd academaidd yn y Brifysgol. 

Bydd y Pennaeth Cynadleddau, Nia Morgan, yn rhoi trosolwg o'r elfennau allweddol y dylid eu hystyried wrth gynllunio'ch digwyddiad ynghyd â manylion am y cymorth a ddarperir gan dîm cynadleddau y Brifysgol. 

Bydd cacen a choffi/te ar gael. 

I gofrestru dilynwch y ddolen yma

Yn addas ar gyfer: academyddion ac aelodau eraill o staff sydd, neu efallai, yn ystyried cynnal cynhadledd yn y Brifysgol