Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Manteisiwch i'r eithaf o Google!

Lleoliad:
Deiniol Library Social Learning Space
Amser:
Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018, 12:00
Cyflwynydd:
Marc Duggan
Cyswllt:
Beth Hall
01248 388153

Ystafell hyfforddi y maes dysgu cymdeithasol,
Llyfrgell Deiniol

15ed Chwefror 12-1yp

 

  • Gwell Gŵglo - gwellwch eich chwiliad, deallwch ganlyniadau'r chwiliad
  • Defnyddio Google Scholar yn effeithiol
  • Offer Google defnyddiol

Ennill pwyntiau cyflogadwyedd ar gyfer mynychu

Does dim rhaid archebu lle ar gyfer y gweithdy hwn -

croeso i chi alw draw.

 

Deiniol Library Social Learning Space

6th November 12-1

 

  • Better Googling - improve your search, understand the results
  • Using Google Scholar effectively
  • Other useful Google tools

Gain employability points for attending

No need to book for this event - just turn up!