Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl Dadansoddi Busnes Strategol (SBA)

NWBA - Modiwl Rhan 1

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mawrth 31 Hydref 2017 – Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2017
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382869
Mwy o wybodaeth:
Please follow this link for further information and details of how to secure your business' place

Cam cyntaf Academi Busnes Gogledd Cymru (NWBA) yw'r Modiwl Dadansoddi Busnes Strategol sydd wedi'i anelu at berchnogion ac arweinwyr busnes yn ogystal â phenaethiaid adran. Prif nod y modiwl yw hwyluso’r cyfle i unrhyw berchennog neu arweinydd busnes neu bennaeth adran adolygu pob agwedd o’u sefydliad mewn modd strategol. Gwneir hyn gyda mentor busnes, tiwtoriaid a rhwydwaith o berchnogion busnes eraill gyda phwyslais ar dwf tymor hir a chynaladwyedd.

Mae ein modiwl blaenllaw (SBA) yn darparu dau ddiwrnod llawn i ffwrdd o'r swyddfa i berchenogion/ rheolwyr busness, er mwyn iddynt gael canolbwyntio yn llawn ar ddatblygu strategaeth busnes cystadleuol ar gyfer cyflawni twf cynaliadwy yn y tymor hir.

Diwrnod 1: Hydref 31ain

Diwrnod 2: Tachwedd 14eg

Mae llefydd yn gyfyngedig a chaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu.