Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Paratoi at basio eich Viva

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018, 12:00–14:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Y prawf Viva Voce yw cam olaf eich doethuriaeth Ai dyma'r elfen fwyaf brawychus o’r cwbl?  Nage, go brin...

Bydd hon yn sesiwn hynod gyfranogol a byddwn yn bwrw golwg manwl ar bwrpas y Viva - sef cadarnhau eich bod yn bodloni meini prawf yr asesiad a bod modd rhoi doethuriaeth i chi. Byddwn yn ystyried sut y gallen nhw fynd ati i gynnal y viva. Yna mi wnawn ni ddefnyddio hynny'n sail ar gyfer cynllunio at y viva fel y byddwch chi'n gwbl barod ar ei gyfer. Y nod yw y daw'n ddathliad terfynol o ddoethuriaeth lwyddiannus, yn hytrach na rhywbeth i'w ofni.

Bwcio lle