Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Parc Geneteg Cymru - Beth ydym ni, pwy ydym ni a sut allwn eich helpu gyda'ch gwaith ymchwil?

Lleoliad:
Ystafell 146, Brigantia
Amser:
Dydd Llun 26 Tachwedd 2018, 13:00–14:00
Cyflwynydd:
Dr Karen R Reed, Rheolwr Gweithrediadau Parc Geneteg Cymru
Cyswllt:
Sandra Begley
01248 382124

Trosolwg o'r sesiwn
 
Dr Karen R Reed, Rheolwr Gweithrediadau Parc Geneteg Cymru

"Beth ydym ni, pwy ydym ni a sut allwn eich helpu gyda'ch gwaith ymchwil?"
 
Mae Parc Geneteg Cymru wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, drwy gyfrwng Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, fel grŵp cymorth seilwaith, i gefnogi ymchwil geneteg a genomeg yng Nghymru.  Bydd Dr Karen Reed, Rheolwr Gweithrediadau Parc Geneteg Cymru, yn amlinellu strwythur a swyddogaeth Parc Geneteg Cymru, gan amlygu'r cyfleoedd sydd ar gael i ymchwilwyr a dangos sut mae Parc Geneteg Cymru'n cefnogi'r broses o roi Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru ar waith drwy fod yn rhan o Bartneriaeth Genomeg Cymru.
Bwcio lle