Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Peter and the Wolf

Lleoliad:
Stiwdio, Pontio
Amser:
Dydd Gwener 3 Tachwedd 2017 – Dydd Sadwrn 4 Tachwedd 2017

Goblin Theatre

Peter and the Wolf

Dydd Gwener, 3 a Dydd Sadwrn, 4 Tachwedd, 11.30am, 2.30pm
Stiwdio
£6/£20 Tocyn Teulu a Ffrindiau (4 o bobl, o leiaf un dan 18)

Mae Peter a'i daid wedi mynd i wersylla am y penwythnos. Mae taid yn dweud wrth Peter am aros yn y gwersyll ond mae gan Peter syniadau eraill... 

Ymunwch â Peter ar antur ddoniol drwy'r caeau a'r coedwigoedd wrth iddo ddarganfod seiniau a synau newydd. Mae'n cynnwys giamocs anifeilaidd gydag adar yn canu, hwyaid yn honcian, cathod snichlyd, a blaidd yn rocio. Ysbrydolwyd y gerddoriaeth newydd hon gan glasur Prokofiev, felly dyma Pedr a'r Blaidd ar ei newydd wedd.

Mae Peter and the Wolf gan Goblin yn sioe newydd sbon gyda cherddoriaeth anhygoel a berfformir yn fyw gydag amrywiaeth o offerynnau a gwrthrychau, yn cynnwys llysiau cerddorol go iawn. Mae'r sioe yn cynnwys pypedau llawn dychymyg, comedi corfforol a hwyl rhyngweithiol, felly bydd plant 4+ oed wrth eu boddau.

Bydd gweithdy creadigol AM DDIM yn dilyn pob sioe. 

Cefnogir gyda chyllid cyhoeddus trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr.

www.goblintheatre.co.uk
@goblintheatre