Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

PLSPs ac Addasiadau Rhesymol

Sut i sicrhau bod eich myfyrwyr yn derbyn yr hyn mae ganddynt hawl iddo o ran addysgu a dysgu

Lleoliad:
Cledwyn 3
Amser:
Dydd Mercher 21 Mawrth 2018, 14:00–16:30
Cyflwynydd:
Carolyn Donaldson-Hughes & Jane Jones
Cyswllt:
CELT

Arweinir gan:
Carolyn Donaldson-Hughes, Pennaeth y Gwasanaeth Anabledd, Dr Jane Jones, Rheolwr Tîm Dyslecsia

Amcanion:

Mae gan fyfyrwyr amrywiaeth o anghenion dysgu ac mae gan staff addysgu gyfrifoldebau i sicrhau bod yr anghenion hynny'n cael eu cyflawni. Amcanion y gweithdy hwn yw rhoi sylw i'r rhwystrau a wynebir gan fyfyrwyr anabl a'r strategaethau y dylid eu rhoi ar waith i sicrhau y gall myfyrwyr anabl gymryd rhan lawn yn yr amgylchedd dysgu ac y gallant ddangos yr hyn y maent wedi ei ddysgu.

Caiff y rhai fydd yn bresennol gyfle i:

  • Ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'u cyfrifoldebau tuag at fyfyrwyr anabl dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, gyda phwyslais neilltuol yn cael ei roi ar y cysyniad o addasiad rhesymol.
  • Ystyried astudiaethau achos a rhannu arfer da.
  • Ddod yn gyfarwydd â'r broses Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP) a'u rhan hwy ynddi.
  • Adfyfyrio'n feirniadol a dadansoddi eu safbwynt eu hunain a safbwynt pobl eraill ynglŷn â dysgu cynhwysol gyda phwyslais ar fyfyrwyr anabl.

Pwy ddylai ddod:
Pawb sydd eisiau dysgu mwy am y broses PLSP a gwella eu dulliau o addysgu cynhwysol.

Bwcio lle