Policing – Today and for Tomorrow’

Lleoliad:
Darlithfa Eric Sunderland, Prif Adeilad y Brifysgol LL57 2DG
Amser:
Dydd Iau 15 Chwefror 2018, 17:30–18:30

MARK POLIN
Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 

Bydd y ddarlith yn disgrifio sut y mae Gwasanaeth yr Heddlu, a Heddlu Gogledd Cymru yn arbennig, o reidrwydd wedi ceisio sicrhau bod eu blaenoriaethau, eu gweithlu a’u gwasanaethau yn ateb y galw i fygythiadau sy’n datblygu mewn cymdeithas ac i ofynion newydd. Bydd hefyd yn tynnu sylw at y rhwystrau sydd wedi codi wrth wneud hynny a sut y llwyddwyd i’w goresgyn.

Yn olaf, bydd y ddarlith yn amlygu sut y bydd angen i wasanaeth yr heddlu a’r llu barhau i esblygu a’r heriau a achosir gan hyn.

Mae'r digwyddiad yma am ddim, does dim rhaid archebu lle o flaen llaw.

Am fwy o wybodaeth: Annwen Hughes a.oliver@bangor.ac.uk