Prisio ar gyfer Elw

Mae hwn yn weithdy B-Fentrus a Syniadau Mawr Cymru i’r rhai sydd a diddordeb mewn cychwyn busnes. E068

Lleoliad:
Ystafell Ddysgu 6, llawr cyntaf, Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017, 14:00–16:00
Cyflwynydd:
Katherine Lewis o Synaidau Mawr Cymru
Cyswllt:
Lowri Owen
01248 388424
Mwy o wybodaeth:
https://www.eventbrite.co.uk/e/prisio-ar-gyfer-elw-pricing-for-profit-tickets-39733064666

Mae’r modiwl yma’n canolbwyntio ar faes pwysig costio a phrisio. Mae’n eich helpu i ddynodi’r mathau o gostau y gallwch eu cael yn eich busnes,yn esbonio’r gwahanol ddulliau prisio ac yn rhoi arweiniad ar osod y pris ar gyfer eich cynnyrch a gwasanaethau.  Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn: 

·         Deall y gwahanol fathau o gostau yn eich busnes

·         Gwybod sut i gostio eich cynnyrch neu wasanaeth

·         Deall y gwahanol strategaethau prisio sydd ar gael i chi

·         Gallu gosod prisiau cystadleuol a phroffidiol ar gyfer eich cynnyrch a gwasanaethau

E068

Mae'n hanfodol bwcio lle ar gyfer y gweithdy yma. Ewch i:       https://www.eventbrite.co.uk/e/prisio-ar-gyfer-elw-pricing-for-profit-tickets-39733064666