Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoli Data Ymchwil : Cyflwyniad Cyffredinol

Lleoliad:
Thoday G2
Amser:
Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018, 13:00–14:00
Cyflwynydd:
Dr Beth Hall
Cyswllt:
Dr Beth Hall
01248 382081

Trosolwg Cynnwys:

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â’r meysydd isod:
•Pam y mae rheoli a chynllunio data ymchwil yn hollbwysig. •Dewisiadau o ran storio data ymchwil.
•Cadw, ail-ddefnyddio ac archifo data ymchwil.
•Rhoi Trefn ar Ddata Ymchwil: labelu a disgrifio cyfresi data.
•Disgwyliadau a chyfrifoldebau cyfreithiol cyllidwyr.
 
Nod y Cwrs:

Trafod egwyddorion rheoli data ymchwil yn effeithiol a disgrifio’r gefnogaeth a gynigir yn y Brifysgol i’r diben hwnnw.

Bwcio lle