Rheoli Timau

Academi Busnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 2

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Llun 11 Chwefror 2019 – Dydd Llun 25 Chwefror 2019
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475

Mae'r cwrs yma’n rhedeg dros dri diwrnod llawn: : dydd Llun 11, 18, & 25 Chwefror 2019

Mae'r modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gallu rhywun i arwain ac ysgogi tîm yn effeithiol. Prif nod Rheoli Timau yw galluogi'r tîm gwaith i ddod yn Dîm Hunan-reoli - tîm sy'n gweithredu'n effeithiol drwy weithio'n unol â chryfderau'r swyddi, a'r unigolion yn cyflawni swyddogaethau a gweithgareddau arweinyddiaeth a rheol