Rheoliadau Cyffredinol Gwarchod Data (GDPR) i Ymchwilwyr

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Iau 22 Tachwedd 2018, 14:00–16:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Yn y sesiwn hon amlinellir gofynion Rheoliadau Cyffredinol Gwarchod Data (GDPR) a Ddeddf Diogelu Data 2018.  Bydd cyfle wedyn i ymchwilwyr gael gwybodaeth bellach ar faterion penodol perthnasol i'w diddordebau ymchwil ac i ymdrin â senarios penodol. 

Bydd y rhain yn cynnwys:

-          Beth yw’r rheolau newydd ar gael cydsyniad ar gyfer ymchwil? 

-          Pa mor hir y dylwn i fod yn cadw fy nata ymchwil?

-          Beth mae GDPR yn ei ddweud am siwdoanonymeiddio / anonymeiddio?

-          Pa fesurau diogelwch ddylwn i fod yn eu defnyddio ar gyfer fy ymchwil dan GDPR?

-          Beth am ddadansoddi data eilaidd?

Arweinir y sesiwn gan Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio, ac fe'i hwylusir gan Dr Penny Dowdney o'r Ysgol Ddoethurol. 

Bwcio lle