Rhoi graen ar eich gwaith

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 13:00–15:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

Archwilia’r gweithdy hwn strategaethau ailddrafftio a golygu y medrwch chi eu defnyddio i sicrhau eich bod wir yn dweud beth rydych chi’n bwriadu ei ddweud, a’i ddweud yn bwerus.

Bwcio lle