Rhyngwladoli

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 14:30–16:00
Cyflwynydd:
Alan Edwards
Cyswllt:
CELT

Mae gwahoddiad cynnes ichi ddod i’r sesiwn hon, a fydd yn trafod un o feysydd strategol pwysicaf Bangor o ran addysgu a dysgu. Alan Edwards, Pennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr Rhyngwladol, fydd yn arwain y digwyddiad. Cymeradwyir y sesiwn hon yn benodol ar gyfer cydweithwyr sy’n newydd i Fangor ac wrthi ar hyn o bryd yn cymryd y PGCertHE, ond mae’n berthnasol i’r holl staff.

Bydd y gweithdy’n rhoi cyfle i drafod materion sy’n ymwneud â myfyrwyr rhyngwladol, gyda phwyslais arbennig ar addysgu a dysgu, ac i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â hwy.  Bydd y sesiwn yn edrych ar y modd y mae’r Brifysgol wedi dod yn fwyfwy ‘rhyngwladol’ a’r modd y mae hyn wedi effeithio ar staff, myfyrwyr, Ysgolion Academaidd a Gwasanaethau Canolog.
 
Erbyn diwedd y gweithdy, bydd y cyfranogwyr yn gallu gwneud y canlynol:

  • Deall y cyd-destun yn nhermau nifer a chyfansoddiad y corff o fyfyrwyr tramor.
  • Gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael i’r myfyrwyr hyn a hefyd i staff PB.
  • Ymdeimlo â’r heriau sy’n wynebu myfyrwyr rhyngwladol.
  • Rhannu arfer da yng nghyswllt Addysgu a Dysgu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Bwcio lle