Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Saz'iso

Lleoliad:
Theatr Bryn Terfel, Pontio
Amser:
Dydd Gwener 3 Tachwedd 2017, 20:00–22:00

Cabaret Pontio yn cyflwyno

Saz'iso

The Joys and Sorrows of Southern Albanian Song

Nos Wener 3 Tachwedd, 8pm
Theatr Bryn Terfel
£14/£13 gostyngiadau

Mae Saze yn deillio o dirwedd llwm De Albania, sef cerddoriaeth bolyffonig gyda'r gallu i hudo unrhyw wrandäwr, hyd yn oed os nad ydynt yn gyfarwydd â diwylliant y wlad ynysig hon. Ysbrydolwyd yr offerynnau trefol fel y clarinét a'r fiola gan ganu iso-polyffonig y pentrefi lle mae'r unawdwyr yn dilyn y patrymau hynafol o leisiau yn 'arwain' a 'thorri' i greu chwyrliadau byrfyfyr o amgylch yr alaw, gyda'r naws yn amrywio o'r blws hiraethus yn y 'kaba' i ddawnsiau llawen.

Mae aelodau'r ensemble, a ddewiswyd yn arbennig , yn cynnwys rhai o berfformwyr cyfoes gorau’r arddull hwn sy'n tarddu o Saze o amgylch trefi hardd Korça a Përmet, ac maent yn rhoi cipolwg i ni ar draddodiadau cerddorol diddorol Albania.

"music... that beautifully navigates the different and the familiar" Glitterbeat