Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sesiwn gwybodaeth am y Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2018

E075

Lleoliad:
Ystafell Ddarlith 4 (LR4), Prif Adeilad y Celfyddydau
Amser:
Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 13:00–14:00
Cyflwynydd:
Katherine Lewis
Cyswllt:
Lowri Owen
01248 3888424
Mwy o wybodaeth:
https://youtu.be/JNelJJD10Dc

Gweithdy byr i roi gwybodaeth am y gystadleuaeth. 

Bydd Kath Lewis, mentor busnes profiadol, yn rhoi cyngor ar sut i wneud cais effeithiol a mynd trwy'r camau gwahanol o'r ffurflen gais.  

Mae Gwobrau Entrepreneuraidd Prifysgolion Santander 2018 yn agored yn awr i rai sydd â syniad am fusnes neu newydd ddechrau busnes a bydd y rownd derfynol yn digwydd ym Mangor ar 18 Ebrill. 

Cymerwch olwg ar y fideo yma am fwy o fanylion:

https://youtu.be/JNelJJD10Dc

 Pwy all wneud cais?

Mae'r gwobrau yn agored i fyfyrwyr isradd ac ôl-radd presennol Prifysgol Bangor a chyn myfyrwyr y brifysgol a raddiodd yn y ddwy flynedd ddiwethaf.   Gallwch gystadlu fel unigolion neu fel grwpiau.

 Gwobrau

Dros £90,000 cyfanswm o gyllid di-ecwiti ar gael

Mentora a chymorth gan arbenigwyr busnes

Mynediad unigryw i wythnos cyflymu busnes

Cynigir gwobrau ariannol ychwanegol i ymgeiswyr o Fangor sy’n cyrraedd y rownd derfynol a bydd yr ymdrechion buddugol yn cael eu cyflwyno i’r gystadleuaeth genedlaethol.

Sut i gymryd rhan:

Bydd angen i chi gwblhau model busnes ar-lein ac hefyd recordio a llwythio linc i fideo 2 funud i fyny trwy ein system.

 

I gwneud hyn, ewch i http://app.simplydo.io/new/bangor ac ymunwch a’r grŵp ‘Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2018’. Unwaith rydych wedi setio i fyny, cliciwch ar ‘Creu Syniad’. Dim ond mater o llenwi’r categorïau a cynnwys linc i'r fideo. 

Am fwy o wybodaeth anfonwch ebost at B-Enterprising@bangor.ac.uk