Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sesiwn Ymgyfarwyddo PURE

Lleoliad:
REO Ystafell Gyfarfod, Llawr Gwael Adeilad Eryri, Canolfan Rheolaeth
Amser:
Dydd Iau 1 Chwefror 2018, 10:00–11:00
Cyflwynydd:
Claire V Davis a Michelle Walker
Cyswllt:
Claire Davis

Trosolwg o'r sesiwn
Er mwyn rheoli gweithgareddau ymchwil mae Prifysgol Bangor wedi gweithredu System Rheoli Gwybodaeth Ymchwil o’r enw PURE. Gallwch fewngofnodi i PURE drwy’r cyfeiriad gwe yma http://pure.bangor.ac.uk. Mae’r system hon yn anelu at ddarparu atebion ar gyfer yr ymchwilwyr eu hunain yn ogystal a staff cefn swyddfa sydd yn gweinyddu ymchwil o fewn y Brifysgol. Mae’r system PURE yn cefnogi effeithlonrwydd sefydliadol a hefyd yn darparu ffenestr siop broffesiynol ei naws ar gyfer holl weithgarwch ymchwil y Brifysgol trwy borth ymchwil newydd http://ymchwil.bangor.ac.uk. Mae PURE yn dwyn ynghyd gwybodaeth ymchwil o ffynonellau mewnol ac allanol ac yn hwyluso ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth i strategaethau ymchwil a chydweithio Bangor, asesu ymarferion, RCUK yng nghyd destyn mynediad agored HEFCE.
 

Bydd y sesiwn yn ymdrin a’r canlynol:

•    Trosolwg Cyffredinol PURE
•    Eich proffil personol, negeseuon e-bost a negeseuon PURE, porth PURE
•    Cynnig allbynnau ar gyfer REF
•    Rheoli eich allbynnau a’r ystorfa PURE
•    Rheoli eich Effeithiau a Gweithgareddau ymchwil
•    Cyfle ar gyfer unrhyw gwestiwn

Claire V Davis, Rheolwr Asesu Ymchwil, REO
Michelle Walker,  Rheolwr yr Ystorfa a Data Ymchwil, Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

Bwcio lle