Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Stondin Wib Cyflogadwyedd

Lleoliad:
Safle Normal - Ystafell Dysgu Cymdeithasol
Amser:
Dydd Mawrth 24 Hydref 2017, 12:00–13:00
Cyflwynydd:
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
Cyswllt:
GGC

Mae Gyrfaoedd yn galw! Bydd y Tîm Gyrfaoedd yn ymweld â safleoedd gwahanol trwy gydol y tymor hwn i gynnig Clinigau Cyflogadwyedd. Mae'r sesiynau hyn wedi’u cynllunio i fod mewn lleoliadau cyfleus i chi allu galw heibio i sgwrsio am eich ymholiadau cyflogadwyedd a gyrfaoedd. Gallwch ddod â'ch CV i mewn i gael ei wirio, cael cymorth i lenwi ffurflenni cais ac ysgrifennu llythyrau eglurhaol, gofyn unrhyw gwestiynau am gyfweliadau a chynllunio gyrfa, cael cyngor am sut i chwilio am swyddi, neu gael awgrymiadau ar gyfer sicrhau lleoliadau profiad gwaith neu wirfoddoli. Nid oes angen neilltuo lle, dim ond galw heibio unrhyw bryd rhwng 12pm - 1pm yn y lleoliad a nodir.