Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sustainability workshops for postgraduate researchers

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Llun 26 Tachwedd 2018, 10:00–12:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (LlCC), prif fframwaith datblygiad cynaliadwy yng Nghymru.  Bydd yn gyfle i ddarganfod sut mae LlCC yn berthnasol i’ch ymchwil, i’ch budd-deiliaid a’ch ysgol academaidd.  Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at y nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Cymru mae pawb eisiau weld.

Adnoddau:

Fideo defnyddiol yn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Megan

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a crynodeb

The Wales we Want Report (No Welsh version unfortunately)

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwenith Elias: gwenith.elias@bangor.ac.uk

Bwcio lle