Sut i Brisio ar gyfer Elw i'ch Stondin

Menter ac Arloesi (E046)

Lleoliad:
Darlithfa 2, Prif Adeilad y Celfyddydau
Amser:
Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018, 14:00–16:00
Cyflwynydd:
Katherine Lewis, Syniadau Mawr Cymru
Cyswllt:
Eirian Jones
Mwy o wybodaeth:
Archebwch ar-lein

Mae’r gweithdy yma’n canolbwyntio ar faes pwysig costio a phrisio. Mae’n eich helpu i ddynodi’r mathau o gostau y gallwch eu cael,yn esbonio’r gwahanol ddulliau prisio ac yn rhoi arweiniad ar osod y pris ar gyfer eich cynnyrch a gwasanaethau. Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn:

- Deall y gwahanol fathau o gostau ar eich stondin neu yn eich busnes
- Gwybod sut i gostio eich cynnyrch neu wasanaeth
- Deall y gwahanol strategaethau prisio sydd ar gael i chi
- Gallu gosod prisiau cystadleuol a phroffidiol ar gyfer eich cynnyrch a gwasanaethau

Gall cyfranogwyr ennill 5XP tuag at eu Cyfrif Cyflogadwyedd

Mae'n rhaid bwcio ar gyfer y gweithdy hwn - https://pricingforprofit18.eventbrite.com/?aff=MyBangor