Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut i Ddefnyddio Marchnata Digidol i Hyrwyddo'ch Busnes

Menter ac Arloesi (E006)

Lleoliad:
Darlithfa 3, Prif Adeilad y Celfyddydau
Amser:
Dydd Mercher 27 Chwefror 2019, 14:00–16:00
Cyflwynydd:
Teresa Carnall
Cyswllt:
B-Fentrus
01248 388356
Mwy o wybodaeth:
Bwciwch ar-lein (bydd angen i chi mewngofnodi gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a cyfrinair Prifysgol Bangor).

Mae'r hen fyd 'ma'n un cystadleuol iawn, yn enwedig o ran hyrwyddo syniad neu fusnes ar-lein. Sut mae hudo rhai o'r 1.600 biliwn o bobl sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn fyd-eang at eich postiau?

Bydd y gweithdy hwn o dan adain Teresa Carnall, TBC Marketing, a bydd yn rhoi golwg gyffredinol i chi o sut mae defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol at ddibenion busnes, sut mae algorithmau Facebook (Edgeranking) yn gweithio, sut i wneud yn fawr o Twitter, gan ddefnyddio Hashtagify.me, awgrymiadau hwylus, a mwy. 

Mae Teresa, Model Rôl Syniadau Mawr Cymru, yn frwd dros rannu'r hyn y mae hi'n ei wybod am farchnata gydag eraill. Gweithdai ymarferol yw ei phethau hi, er mwyn rhoi i chi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fynd â'ch busnes neu'ch syniad ymlaen.

Gall cyfranogwyr ennill 5XP tuag at eu Cyfrif Cyflogadwyedd.