Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut i fod yn Ymchwilydd effeithiol ar gyfer Ôl-raddedigion

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2017, 09:30–16:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

“Mae doethuriaeth yn ymwneud â dod yn ymchwilydd annibynnol. Mae hyn yn ymwneud â meistrolaeth ar eich disgyblaeth, ond hefyd â datblygu medrau eraill. Bydd y cwrs undydd hwn yn canolbwyntio ar ddau brif faes, sef rheoli’r broses ymchwil fel project, a medrau cyfathrebu hanfodol, yn cynnwys rheoli eich Goruchwylwyr. Mae’n gwrs rhyngweithiol iawn, lle byddwch yn ymdrin â materion yn ymarferol ac yn rhannu syniadau â grŵp amrywiol o gyd-ymchwilwyr. Fodd bynnag, y nod fydd i chi gael syniadau ymarferol a diriaethol y gellwch eu rhoi ar waith ar unwaith, er mwyn bod yn ymchwilydd doethurol mwy effeithiol.”

Bwcio lle