Taith tywys o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg y Brifysgol gyda Barddoniaeth

Lleoliad:
Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Sadwrn 17 Tachwedd 2018, 11:00–12:30

Ymunwch â ni ar daith tywys o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg y Brifysgol.

Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Bydd y teithiau arbennig yma’n cael eu harwain gan Dr Sue Niebrzydowski a’r Athro Helen Wilcox o’r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth ac yn cynnwys darlleniadau o farddoniaeth perthnasol i’r lluniau yn ogystal a barddoniaeth newydd.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 15 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Storiel ar 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru