The Light Princess

Lleoliad:
Theatr Bryn Terfel, Pontio
Amser:
Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017, 19:30–21:00

Ballet Cymru yn cyflwyno

The Light Princess

Theatr Bryn Terfel
Nos Sadwrn 25 Tachwedd, 7.30pm
£13 safonol / £11 dros 60, dan 18 a myfyrwyr

Dyma gynhyrchiad bale hyd llawn newydd gyda sgôr newydd gan y delynores, y gyfansoddwraig a’r artist recordio Cymreig, Catrin Finch ar y cyd â The Riverfront Theatre yng Nghasnewydd. The Light Princess yw digwyddiad dawns ysgafnaf a mwyaf disglair y flwyddyn.  

Gan ddefnyddio elfennau o syrcas a choreograffi clasurol eithriadol, mae’r stori, sydd wedi ei hysbrydoli gan Sleeping Beauty, yn adrodd hanes tywysoges sydd wedi ei heffeithio gan ysgafnder cyson ac sy’n methu cadw ei thraed ar y llawr, hyd nes iddi ddod o hyd i gariad sy'n ei thynnu lawr i'r ddaear.

Mae’r sioe yn cynnwys taflunio fideo arloesol a gwisgoedd bywiog a syfrdanol. Bydd The Light Princess yn mynd a chi i fyd o chwerthin, prydferthwch a rhyfeddod. Mae stori hynod a bythol George MacDonald yn cael bywyd newydd, wrth iddi gael ei dehongli drwy ddawns gan rai o ddawnswyr gorau'r byd i gyfeiliant cerddoriaeth swynol a thelynegol Catrin Finch.

Mae Ballet Cymru yn grŵp ifanc a hanfodol o ddawnswyr sy'n gwthio ffiniau bale clasurol.