Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Traethodau Hir Campus: Mapio eich Traethawd hir

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Iau 22 Mawrth 2018, 10:00–12:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

Bydd y gweithdy hwn yn eich galluogi chi i adfyfyrio ar eich profiad ymchwil hyd yma, yn ogystal â’r heriau rydych chi wedi dod ar eu traws. Y bwriad yw eich helpu chi i ddeall lle rydych chi wedi cyrraedd ac i ystyried sut fedrwch chi adeiladu ar eich cryfderau.

Bwcio lle