Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

W T Yna? (Yn y Meddwl)

Lleoliad:
Theatr Bryn Terfel, Pontio
Amser:
Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017, 19:00–20:30

BLAS Pontio yn cyflwyno

W T Yna? (Yn y meddwl)


Nos Fercher, 22 Tachwedd, 7pm
Theatr Bryn Terfel
£6/£3 dan 18 oed

Sioe ddyfeisiol ac arbrofol gan BLAS, rhaglen gyfranogol Pontio i ieuenctid, sy’n edrych ar goridorau’r meddwl a’n ffyrdd newydd o gyfathrebu yn ein byd modern.

Fe fydd criw Blwyddyn 7, 8 a 9 a chriw Blwyddyn 10+ yn dyfeisio a chreu'r sioe W T Yna? yn ystod tymor yr hydref.

Eu tasg gyntaf oedd dewis teitl, a phenderfynwyd yn dilyn gwaith byrfyfyrio i uno dau awgrym, gan eu bod yn plethu’n dda i greu'r teitl amwys hwn.

Bydd criw Blwyddyn 3 a 4 a Blwyddyn 5 a 6 yn creu a pherfformio eu sioe yn ystod tymor y gwanwyn a’r haf.