Wythnos yng Nghymru Fydd

Lleoliad:
Theatr Bryn Terfel, Pontio
Amser:
Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017, 19:30–21:30

OPRA Cymru mewn partneriaeth â Pontio a Phrifysgol Bangor

Wythnos yng Nghymru Fydd

Nos Wener, 10 Tachwedd, 7.30pm – PREMIÈRE Y BYD
Nos Sadwrn, 11 Tachwedd, 7.30pm
Theatr Bryn Terfel
£15/£7.50 myfyrwyr a dan 18

Opera gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood
Yn seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis
 

A hithau wedi bod yn flwyddyn gynhyrchiol i opera yn yr iaith Gymraeg, caiff gweledigaeth Islwyn Ffowc Elis am ddyfodol ei famwlad – sy’n rhannol iwtopaidd, ac yn rhannol ddystopaidd – ei gwireddu ar y llwyfan operatig mewn fersiwn gyffrous gan ddau o artistiaid mwyaf creadigol Cymru, sef y cyfansoddwr Gareth Glyn a’r Prifardd Mererid Hopwood.

60 mlynedd ers cyhoeddi’r nofel, daw unig gwmni opera Cymraeg y byd â chast disglair o gantorion ynghyd i roi bywyd cerddorol newydd i’r stori rybuddiol hon am gariad, colled, cymuned a pherthyn.

Bydd y Cast a’r Gweithwyr Creadigol yn cynnwys: Gwawr Edwards, Sian Meinir, Euros Campbell, Sion Goronwy, Robyn Lyn Evans, Eleri Gwilym, Ilar Rees Davies, Gethin Lewis, Seimon Menai; Corws Ysgol Glanaethwy

Arweinydd Iwan Teifion Davies
Cyfarwyddwr Patrick Young
Dylunydd Lois Prys
Dylunydd Goleuo Gwion E. Llwyd

Ysgrifennwyd yr opera yn bennaf yn Gymraeg, ond diolch i Sibrwd, yr ap ffôn symudol, bydd modd i’r di-Gymraeg ddilyn y perfformiadau hefyd.

Cyflwynir yr opera gyda chaniatâd caredig Ystâd Islwyn Ffowc Elis a Gwasg Gomer.