Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gorffennaf 2020

SuLlMaMeIGSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Y Concordat - Cyfarfod Rhwydwaith ECR

Lleoliad:
Timau Microsoft
Amser:
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020, 15:00–16:00
Cyswllt:
Alison Wiggett

Trosolwg o'r sesiwn

Mae Prifysgol Bangor yn llofnodwr i’r Concordat newydd i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr a gafodd ei ddiweddaru yn 2019 yn dilyn adolygiad ledled y DU. Fel llofnodwyr y Concordat newydd mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i dair egwyddor allweddol y Concordat sef:
 
·    Amgylchedd a diwylliant - Mae ymchwil rhagorol yn gofyn am ddiwylliant ymchwil cefnogol a chynhwysol.
·    Cyflogaeth - Mae ymchwilwyr yn cael eu recriwtio, eu cyflogi a'u rheoli o dan amodau sy'n cydnabod ac yn gwerthfawrogi eu cyfraniad.
·    Datblygiad proffesiynol a gyrfaol - Mae datblygiad proffesiynol a gyrfaol yn rhan annatod o alluogi ymchwilwyr i ddatblygu eu llawn botensial
Er mwyn dangos ymrwymiad y Brifysgol i'r Concordat, bob dwy flynedd mae'r Brifysgol yn datblygu cynllun gweithredu sy'n amlinellu'r camau y byddwn yn eu cymryd i gefnogi ymchwilwyr.

Fel post-docs / ECRs / CRS chi yw prif ffocws y Concordat - ei nod yw diffinio'ch hawliau a'ch cyfrifoldebau yn gliriach er mwyn gwella'ch amodau gwaith a'ch amgylcheddau ymchwil ehangach.

Rydym felly yn awyddus i glywed beth yw blaenoriaethau allweddol y Brifysgol yn eich barn chi o ran eich cefnogi chi fel ymchwilwyr a datblygu'r amgylchedd ymchwil.

I wneud hyn rydym yn cynnal sesiwn ar-lein i roi trosolwg i chi o'r Concordat a rhoi cyfle i chi rannu eich barn a'ch syniadau.Bwcio lle