Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yng Ngolau'r Lleuad

Lleoliad:
Stiwdio, Pontio
Amser:
Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 13:00–15:00

Project BLAS Pontio yn cyflwyno

Yng Ngolau’r Lleuad

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau eraill yn edrych ar destunau Cymraeg o fri, byddwn yn dod â phanel o arbenigwyr ynghyd y tro hwn i drafod Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard. Cyhoeddwyd y nofel yn wreiddiol gan Wasg Gee yn 1961 ac mae wedi tanio dychymyg cenedlaethau o bobl yng Nghymru a thu hwnt gyda'i phortread byw o blentyndod ym Methesda dros ganrif yn ôl. Mae wedi'i pherfformio'n rheolaidd fel drama lwyfan hefyd.

Mae ein panel yn cynnwys: 
Dr J. Elwyn Hughes
Betsan Llwyd, actor a chyfarwyddwr artistig Theatr Bara Caws
Carys Gwilym, actor
Siôn Trystan, actor

Bydd dau actor o Gymdeithas Drama Gymraeg Prifysgol Bangor yn perfformio rhannau o'r ddrama ar y diwrnod.

Mae'r digwyddiad wedi'i anelu'n arbennig at rai sy'n astudio'r ddrama fel rhan o faes llafur CBAC, ond mae'n agored i bawb.

Cofiwch am gynllun Ewch i Weld gan Gyngor Celfyddydau Cymru y gall ysgolion ei ddefnyddio i ariannu teithiau i weld digwyddiadau o ansawdd uchel ewch i www.arts.wales am fanylion.

Dydd Mercher 14 Mawrth

1-3pm

Stiwdio

£3