Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgrifennu ar gyfer lles

Lleoliad:
Wheldon Seminar Room
Amser:
Dydd Mercher 14 Chwefror 2018, 14:30–16:00
Cyflwynydd:
Anne-Marie Smith
Cyswllt:
CELT

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i'r gweithdy 'blasu' dwy awr hwn sy'n rhoi cyflwyniad i chi i egwyddorion ac ymarfer ysgrifennu archwiliadol a llawn mynegiant i hybu lles.  

Yng nghyd-destun amgylchedd cynyddol gystadleuol, mae'r gweithdy hwn yn hyrwyddo defnyddio ysgrifennu creadigol ac adfyfyriol fel ffordd effeithiol o adfyfyrio ar ein hymarfer proffesiynol ac arnom ni ein hunain.  Mae tystiolaeth eang i gefnogi'r gred y gall ysgrifennu hybu cyfathrebu a hunan-ddealltwriaeth, lleihau straen a phryder, a gwella hunan-ddelwedd ac ymdeimlad cyffredinol o les (gweler Bolton 2011).

Bydd y sesiwn flasu hon yn cyflwyno i chi wahanol ddulliau ysgrifennu a addaswyd o'r Biblio/Poetry Therapy (Hynes & Hynes-Berry 2011) ac o Reflective Practice (Bolton 2010, 2014). Ar ôl amlinellu'r dulliau gweithredu hyn yn fyr, byddwn yn symud ymlaen wedyn at rai ymarferion ysgrifennu, ynghyd ag adfyfyrio a thrafodaeth grŵp.  

Bwriad y gweithdy hwn yw cynnig lle ymlaciol, diogel a chyfranogol i edrych ar wahanol fathau o ysgrifennu-fel-ymarfer y gellir eu haddasu fel cyfryngau ar gyfer eich datblygiad eich hun, a hefyd fel strategaethau ysgrifennu amgen gyda myfyrwyr neu gyfoedion. 

Pwy ddylai ddod:
Mae'r gweithdy hwn y tu allan i ffiniau unrhyw ddisgyblaeth benodol, a bydd yn apelio at unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymarfer ysgrifennu ac adfyfyrio fel cyfryngau ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol. 
Sylwer: nid oes angen i chi fod yn ysgrifennwr neu'n fardd i gymryd rhan!  Canolbwyntir yma ar y broses o ysgrifennu yn hytrach na'r cynnyrch, cyhoeddi, neu ansawdd iaith. Oherwydd hynny mae'n agor porth amgen i hunan-wybodaeth a dealltwriaeth. Nid oes unrhyw orfodaeth arnoch i rannu'r hyn rydych yn ei ysgrifennu yn y sesiwn.

Beth y gellwch ddisgwyl ei ddysgu:
Erbyn diwedd y sesiwn bydd y cyfranogwyr yn gwybod am y canlynol:

  • strategaethau creadigol i hybu sgiliau meddwl a datblygiad personol
  • sut i ddefnyddio awgrymiadau ysgrifennu byr i arwain at ysgrifennu ymchwiliadol dwfn
  • sut i weithredu ac addasu'r dulliau hyn i gyd-destunau dysgu gwahanol
  • egwyddorion, moeseg a ffiniau defnyddio'r dull gweithredu hwn
  • adnoddau a argymhellir a thestunau allweddol

Bwcio lle