Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hannah Corbett

Ieithyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol, 2013

Er yn wreiddiol o Swydd Stafford, roedd gan Hannah eisoes gysylltiad maith â Gogledd Cymru gan iddi dreulio llawer o wyliau haf yn ystod ei phlentyndod yng ngharafan ei theulu yn Sir Fôn.  Oherwydd hyn roedd Prifysgol Bangor yn ddewis amlwg iddi pan ddaeth yn fater o fynd i brifysgol. 

Graddiodd Hannah yn 2013 gyda gradd Baglor dosbarth cyntaf mewn Ieithyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol.  Wrth wneud gradd ar y cyd cafodd gyfle nid yn unig i archwilio ystod ehangach o bynciau a rhoi cynnig ar amrywiaeth o feysydd, ond fe'i galluogodd hefyd i ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau a fyddai'n ddefnyddiol iawn ym myd gwaith.  Drwy Ysgol Ieithyddiaeth Bangor dysgodd sgiliau academaidd, ymchwil a dadansoddol traddodiadol, tra rhoddodd Ysgol y Cyfryngau bob cyfle iddi ddatblygu'n greadigol, yn ogystal â deall sut y gellir cyfuno ymchwil a dadansoddi â meddwl yn greadigol a meithrin syniadau. 

Yn fuan ar ôl graddio, symudodd i Lerpwl a chael ei swydd gyntaf fel ysgrifennwr copi. 

"Pan ddechreuais fy ngyrfa gwnaeth y ffaith fod fy ngradd yn dangos tystiolaeth o ddealltwriaeth ddofn o'r iaith Saesneg, ynghyd â gallu i ysgrifennu'n greadigol, gryn argraff ar gyflogwyr, a gwelais bod y sgiliau hyn yn fy helpu i symud ymlaen yn bur gyflym yn broffesiynol."

O'r fan honno, datblygodd gyrfa Hannah wrth iddi barhau i ddefnyddio'r sgiliau creadigol a dadansoddol y gwnaeth ei chyfnod yn y brifysgol ei helpu i'w datblygu a'u mireinio.  Erbyn hyn mae'n Rheolwr Marchnata EdgeThreeSixty, asiantaeth ddigidol gwasanaeth llawn yn Lerpwl.  Mae'n gyfrifol am holl ymdrechion marchnata'r cwmni, yn ogystal â rheoli a datblygu strategaeth ar gyfer holl gyfrifon cleientiaid.