Cymerwch Ran

Cadwch mewn cysylltiad

Mae Prifysgol Bangor yn annog cysylltiadau dwy ffordd, gydol oes gyda'i chyn-fyfyrwyr ac mae ganddi alumni ar draws y byd sy'n cefnogi gweithgareddau'r Brifysgol.

Mae cefnogaeth alumni yn hynod o bwysig ac mae amrywiaeth eang o ffyrdd y gall gwirfoddolwyr helpu i ehangu rhwydwaith yr alumni a chefnogi Prifysgol Bangor. Cliciwch yma i weld sut gellwch helpu.

Harddwch Bangor

Oherwydd Bangor

Mae ein hymgyrch Oherwydd Bangor yn hyrwyddo balchder a thraddodiad ym Mangor a’r Brifysgol.
Dewch i weld ein tudalen Oherwydd Bangor i weld proffiliau alumni ac i ddysgu sut y gellwch chi gyfrannu.

Ymunwch â ni ar-lein!

Mae gan Alumni Bangor grwpiau ar LinkedIn, Facebook a Twitter. Cliciwch ar y cysylltiadau isod i ymuno â’n cymunedau ar gyfryngau cymdeithasol ac i gysylltu â chyn-fyfyrwyr eraill a'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni.
Cadwch mewn cysylltiad

Alumni Rhyngwladol

Rydym yn falch fod myfyrwyr rhyngwladol yn dewis astudio ym Mangor ac, fel alumni, yn ein helpu i hyrwyddo’r Brifysgol ym mhedwar ban byd.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut y gallech fod yn un o’n Llysgenhadon Rhyngwladol dros Alumni.