Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

James McAllister

Llenyddiaeth Saesneg a Newyddiaduraeth, 2011

Astudiodd James McAllister Lenyddiaeth Saesneg a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor gan raddio yn 2011.  Ers iddo adael Bangor mae James wedi dilyn gyrfa ym maes marchnata digidol ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Uwch Swyddog Gweithredol SEO yn Make it Cheaper.

Meddai James, "Fy hoff atgof am Fangor oedd cyfweld ffermwr lleol yn Sir Fôn ar gyfer project newyddiaduraeth blwyddyn 1. Hwn oedd y tro cyntaf i mi fentro allan o'm byd cyfarwydd i ddeall ac ysgrifennu'n helaeth am bwnc nad oeddwn yn gwybod dim oll amdano - ffermio.

Dyma oedd y tro cyntaf i mi deimlo fel newyddiadurwr go iawn.

"Tra oeddwn yn astudio ym Mangor deuthum i weld yn fuan bod newyddiaduraeth yn newid yn gyflym ac y byddem yn gweld llai o bwyslais ar newyddiaduraeth brintiedig. Mae hynny wedi dod yn fwy amlwg byth yn y blynyddoedd ar ôl i mi adael y brifysgol. Fe wnaeth y newid hwn fy arwain i lawr llwybr newyddiaduraeth ar-lein a chysylltiadau cyhoeddus digidol. Ar ôl cael interniaeth yn ysgrifennu i wefan diwylliant amgen yn Lerpwl, cefais swydd yn Make It Cheaper fel Lluniwr Cynnwys.

"Rhagflaenydd naturiol ysgrifennu i'r we yw dealltwriaeth o sut i gael eich cynnwys o flaen cymaint o lygaid â phosibl, ac yma y deuthum ar draws Optimeiddio Peiriant Chwilio (Search Engine Optimization).  Gwelais bod SEO yn cyd-fynd yn berffaith â'm diddordeb yn agweddau technegol ysgrifennu cynnwys i'r we ac roeddwn yn ei gweld yn hawdd ymdrin ag o!  Erbyn hyn rwyf wedi bod yn gweithio i Make It Cheaper am dair blynedd ac yn arwain strategaeth dechnegol y wefan.

"Roedd fy nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor yn allweddol i ddeall y brif agenda, ac adnabod pynciau y byddai darllenwyr eisiau ymwneud â hwy. Mae hon yn wybodaeth sylfaenol rwyf yn ei defnyddio yn fy ngwaith bob dydd. Fe wnaeth agor fy llygaid hefyd i fyd newyddiaduraeth ar-lein a sut roedd yn dod i'r amlwg fel elfen newydd o newyddiaduraeth gyda llawer o gyfleoedd cyffrous yn gysylltiedig â hi."