Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Jason Owen (Addysg Gorfforol ac Addysg Awyr Agored, 1997)

“Roeddwn yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor rhwng 1993 a 1997, yn y Coleg Normal. Cefais radd 2: 1 (Anrhydedd) mewn Addysg Gorfforol ac Addysg Awyr Agored a mynd ymlaen i fod yn athro ysgol gynradd, gan ddatblygu i fod yn Ddirprwy Bennaeth ysgol gynradd ac yna uned cyfeirio disgyblion ysgol uwchradd cyn dechrau swydd 12 mlynedd yn ôl fel cynghorydd awdurdod lleol yn canolbwyntio ar ymddygiad. Wnes i fwynhau fy amser ym Mangor yn fawr iawn, yn y brifysgol, yn y Coleg Normal, a mwynhau'r ddinas a'r ardal leol fel glannau'r Fenai. Chwaraeais i dimau pêl-droed y Coleg Normal a'r Brifysgol. Wnaethom ni ennill y gynghrair leol ym 1996 a 1997 os cofiaf yn iawn. Amseroedd da!

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cefais y fraint o chwarae cynghrair rygbi cadair olwyn i Gymru. Mae'n gamp wych, gyda sawl clec a chodwm, ac er bod y rhan fwyaf o'r chwaraewyr eraill yn eu harddegau hwyr, 20au neu 30au rwy'n rhoi cant y cant! Enillais le yn y tîm cenedlaethol ac rwy'n gobeithio chwarae yng Nghwpan y Byd Rygbi Cynghrair 2021, er y byddaf ymhell dros 50 oed erbyn hynny. Cynhelir cwpan y byd 2021 yn y DU ac am y tro cyntaf, bydd  twrnamaint rhedeg dynion, twrnamaint rhedeg merched a'r twrnamaint cadair olwyn i gyd yn digwydd ar yr un pryd a phob un yn cael eu darlledu gan y BBC.

Rwy’n falch iawn i wisgo crys coch Cymru, canu’r anthem genedlaethol a chynrychioli fy ngwlad ac er na lwyddais mewn pêl-droed (roeddwn i yn chwarae i United yn fy arddegau… Hereford United gyda llaw, nid Man Utd!), rwy’n falch o allu chwarae i Gymru yn y gynghrair rygbi cadair olwyn!