Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

John Graham

Mathemateg, 1954

“Mae Bangor wedi bod yn rhan fawr o'm bywyd oherwydd yma y dechreuodd sawl trywydd sydd wedi effeithio arnaf.
Astudiais Fathemateg rhwng 1951 ac 1954 o dan yr Athro Littlewood ac enillais radd anrhydedd dosbarth cyntaf. Yn ystod fy nyddiau coleg, roeddwn yn rhedeg yn nhîm traws gwlad Bangor felly mae'n rhaid bod yr afonydd yr oeddem yn eu croesi a'r caeau wedi'u haredig yr oeddem yn llafurio drwyddynt wedi cael effaith arnaf yn ddiweddarach gan imi redeg 80 marathon a rasys hirach hefyd. Mynychais y cyfarfodydd canu ar foreau Sadwrn i gyd ac mae cerddoriaeth wedi parhau i fod yn rhan fawr o'm bywyd, yn enwedig cerddoriaeth Cymru. Mae fy mhlant i gyd wedi dysgu 'Calon Lân' o leiaf!

Gosododd fy ngradd ym Mangor safon wyddonol sylfaenol imi sydd wedi bod o fudd mawr drwy gydol fy mywyd proffesiynol. Cefais fy ngwneud yn Llywydd Cymdeithas Niwclear America ac enillais sawl cymrodoriaeth. O Fangor, enillais Gymrodoriaeth Fullbright a aeth â mi i'r Unol Daleithiau a dechreuais ar fywyd o deithio. Gweithiais i'r Awdurdod Ynni Atomig o 1958-1969, i Westinghouse o 1959-1989, Ynni Atomig Canada o 1989-1992 (rhy oer yn y fan honno!) ac wedyn i Danwydd Niwclear Prydain (yn UDA) fel Is-Lywydd o 1992-1998 ac i mi fy hun ers hynny.

Rwyf wedi teithio i dros 70 o wledydd ac wedi byw mewn pump ohonynt. Mae hyn wedi fy arwain i ysgrifennu erthyglau a llyfrau taith dirifedi sy'n dal yn rhan fawr o'm bywyd gwaith. Gallwch ddod o hyd iddyn nhw (a minnau) ar www.booksbygraham.com.

Bellach yn 83 oed, rwy'n dal i weithio, dal i deithio (China, Awstria ac UDA ddwywaith y llynedd), yn dal dan gyfaredd fy nheuluoedd, ac mae arnaf i ddyled fawr i fod yn fyfyriwr ym Mangor pan mai Coleg Prifysgol Gogledd Cymru oedd enw'r lle.”