Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Jonathan Doherty (Addysg gydag Addysg Gorfforol, 1982)

“Daeth ein haduniad y mis diwethaf â ni'n ôl i ddathlu'r brifysgol a ddaeth â ni ynghyd fel ffrindiau 40 o flynyddoedd yn ôl ym Mangor. Ni oedd Jonathan Doherty (Addysg gydag Addysg Gorfforol); Katherine Laurence (Bancio, Yswiriant a Chyllid ac yn briod â Jonathan); Jane Henderson (Ffrangeg ac Almaeneg); Helen Burton (Cyfrifeg); Lyn Roberts (Cyfrifeg); Maggie Lewis (Amaethyddiaeth); Lois Yale (Amaethyddiaeth) gyda'u partneriaid Rich, Steve, (yn anffodus ni allai Osh ddod); Mick ac Adrian. Buom yn hel atgofion lu a chawsom benwythnos o chwerthin ac atgofion gwych. Fe wnaethon ni gwrdd fore Sadwrn yn y Belle Vue, ac ymweld â Phentref Ffriddoedd sef y safle lle buom yn aros yn fyfyrwyr yn Neuadd Plas Gwyn. I'r Coleg Uchaf i fwynhau'r olygfa ysblennydd o Fangor isaf a Mynydd Bangor. Yna draw i'r Ganolfan Reolaeth fendigedig lle'r oeddem yn aros am wydriad o siampên ac agor albymau lluniau. Yn sicr, rydyn ni wedi newid ychydig! Wel, efallai. Cerdded i lawr at y pier i gael golwg ar yr hyfryd Fenai. Ddydd Sul aethom draw i Ynys Môn at Bont Menai i fwynhau'r awyr iach a'r olygfa ysblennydd."