Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cadw Mewn Cysylltiad

Nod y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yw cadw mewn cysylltiad â'n holl alumni ar ôl iddynt raddio er mwyn eich hysbysu chi am ddatblygiadau diweddaraf y Brifysgol ac am weithgareddau a drefnir yn benodol ar gyfer alumni.

Rydym am gadw cysylltiad â chi – rhowch wybod inni pan fyddwch yn symud tŷ neu'n newid eich gwaith, neu’n newid eich cyfeiriad e-bost drwy lenwi’r ffurflen ddiweddaru. 

 

Cysylltwch â ni

Rydym yn falch o glywed gan ein cyn-fyfyrwyr, boed hynny er mwyn i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni am eich gyrfa ers i chi raddio neu i dderbyn eich lluniau a'ch atgofion o'ch amser ym Mangor.

Os hoffech chi gysylltu â'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, mae'r manylion cysylltu isod:

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
Ffôn: + 44 (0)1248 382020 / 388332
E-bost: alumni@bangor.ac.uk

 

Ymunwch â ni ar-lein

Fel y gŵyr miloedd o'n cyn-fyfyrwyr, gallwch gadw mewn cysylltiad  drwy ymuno â ni ar LinkedIn a Facebook. Cliciwch ar yr eiconau isod i gymryd rhan yn ein cymunedau ar-lein a chysylltu ag alumni eraill a'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni.


 

Ffeindiwch ffrind

Os ydych chi wedi colli cysylltiad â hen gyfeillion a rannodd ddosbarth gyda chi, mae'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn hapus i geisio eich rhoi chi mewn cysylltiad eto. Er na allwn rannu manylion cyswllt heb ganiatâd, os oes gennym wybodaeth am eich cyd-fyfyrwyr, gallwn gysylltu â nhw ar eich rhan. Gallwn hefyd helpu trwy ddarparu rhestrau dosbarth os hoffech chi gynllunio'ch aduniad eich hun.

Os hoffech i ni chwilio am hen gyfeillion coll, cysylltwch â ni gydag enw llawn eich cyfaill, y pwnc y bu'n ei astudio a'r flwyddyn raddio yn alumni@bangor.ac.uk