Cadw Mewn Cysylltiad

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn anelu at gadw mewn cysylltiad gyda chymaint o’n alumni a phosib, er mwyn i ni eich hysbysu am y datblygiadau diweddaraf yn y Brifysgol ac am y gweithgareddau a drefnir yn benodol ar gyfer ein alumni.

Nid ydym eisiau colli cysylltiad â chi – rhowch wybod inni pan fyddwch yn symud tŷ, yn newid swydd neu’n newid eich cyfeiriad e-bost, drwy lenwi’r ffurflen ddiweddaru

Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn falch o glywed oddi wrthych chi, ein cyn-fyfyrwyr; p’un a fyddo hynny er mwyn eich helpu i ddod o hyd i hen ffrindiau, eich helpu i drefnu aduniad neu i dderbyn lluniau ac atgofion am eich  cyfnod ym Mangor. Os hoffech gysylltu â’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, darllenwch y manylion isod:


Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
Ffôn: + 44 (0)1248 382020 / 388332
E-bost: alumni@bangor.ac.uk

Ymunwch â ni ar-lein

Mae gan Alumni Bangor grwpiau ar LinkedIn a Facebook. Cliciwch ar y cysylltiadau isod i ymuno â’n cymunedau cymdeithasol ac i gysylltu â chyn-fyfyrwyr eraill a’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni.


Dod o hyd i ffrind

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn barod iawn i’ch rhoi mewn cysylltiad â ffrindiau yr ydych wedi colli eu cyfeiriadau o bosibl. Fodd bynnag, er na allwn roi enwau a chyfeiriadau i chi, os oes gennym fanylion i’w rhoi i’ch hen ffrindiau, gallwn gysylltu â nhw ar eich rhan.

Os hoffech i ni chwilio am ffrindiau coll, cysylltwch â ni gydag enw llawn, pwnc a blwyddyn raddio eich ffrind.