Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Awst 2010

Buddsoddi mewn ffitrwydd.

Yn ddiweddar mae Chwaraeon a Hamdden wedi buddsoddi mewn 8 o Felinau Troedlath newydd sydd wedi cael eu gosod erbyn hyn. Mae 16 o feics sbinio newydd o Star Trac yn rhan o'r buddsoddiad hefyd a fydd yn helaethu'r ddarpariaeth yma'n sylweddol. Yn ogystal, i'r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn codi pwysau, mae yna resel barbwysau a barbwysau newydd ar gyfer yr ystafell bwysau.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2010

Dyfodol disglair - Teitl cyfieithydd gorau Prydain i fyfyriwr o Gymru

Barnwyd mai myfyriwr o Brifysgol Bangor oedd y cyfieithydd gorau o blith cannoedd o ymgeiswyr sy’n astudio’r pwnc yn academaidd ledled Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2010

Gwefan Bangor ymysg y gorau ym Mhrydain.

Mae darpar fyfyrwyr yn ystyried gwefan Prifysgol Bangor yn un o'r safleoedd gorau gan brifysgolion ym Mhrydain.

Mewn adroddiad yn y Times Higher Education (Dydd Iau, 19 Awst) gosodir gwefan Bangor ymysg y safleoedd mwyaf effeithiol, o ran rhoi'r wybodaeth angenrheidiol y mae ar ddarpar fyfyrwyr ei hangen wrth iddynt benderfynu ymhle i astudio.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2010

Beth allech chi ei wneud efo gradd mewn Astudiaethau'r cyfryngau?

9 Awst 1.00-4.00pm

Mae graddedigion cyfryngau'n defnyddio'u cymwysterau i ddilyn amrediad eang o yrfaoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2010

Canfod yr hormon sy'n gyfrifol am daith ymfudo anhygoel Cranc Coch Ynys y Nadolig

Un o'r enghreifftiau mwyaf trawiadol ar y ddaear o anifeiliaid yn mudo yw taith cranc coch Ynys y Nadolig , Gecarcoidea natalis. Bob blwyddyn ar ddechrau tymor y glaw trwm, ddiwedd Tachwedd neu ddechrau Rhagfyr, bydd degau o filoedd o'r crancod (sy'n frodorol i'r ynys hon) yn dechrau ar daith gerdded sawl cilometr trwy goedwig glaw Ynys y Nadolig, ynys fechan yng nghefnfor India ger Java, gan gyrraedd y môr o'r diwedd lle maent yn paru ac yn silio.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2010