Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ebrill 2011

Nofelau gan ddau o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg wedi eu cynnwys ar restr hir cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2011

MAE nofelau gan ddau o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg wedi eu cynnwys ar restr hir cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2011.

Mae’r deg cyfrol Gymraeg ar y rhestr hir eleni yn cynnwys Caersaint, y nofel ddoniol a phoblogaidd gan Angharad Price, a Gwenddydd, a enillodd Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd i Jerry Hunter.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Cwrs arloesol Prifysgol Bangor i ddatblygu creadigrwydd i fyd busnes

Byddwch yn ysbrydoledig, yn greadigol, yn gynaliadwy, yn llewyrchus ac yn argyhoeddiadol:

Mae Prifysgol Bangor wedi torri trwy’r ffiniau academaidd traddodiadol i ddod â myfyrwyr sy’n astudio pynciau gwahanol ynghyd i greu timau amlddisgyblaethol i gystadlu mewn 'Menter trwy ddylunio' gyda gwobr o  £2,500 i’r tîm buddugol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Rhodd o gymorth o Fangor i Japan

Mae myfyrwyr o Japan sy’n astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi medru cyfrannu dros £7,500 tuag at Gymdeithas y Groes Goch Japan.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2011

Cynulliad yn Gwahodd Darlithydd i anerch cyfarfod

Bu'r Dr Llion Iwan yn anerch cyfarfod o rwydwaith cyfathrebwyr Cymru ddydd Mawrth, 12 Ebrill 2011, yn sgil gwhaoddiad i drafod sut y mae'r defnydd a dosbarthu newyddion wedi newid yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2011

Ysgolion yn manteisio ar ymweliadau gwyddonol

Cafodd disgyblion o ysgolion yng Ngwynedd a Môn y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddonol, sialensiau ac arddangosfeydd mewn ymweliadau i Brifysgol Bangor yn ystod Gŵyl Wyddoniaeth Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2011

Ymchwilwyr prifysgol yn gofyn am farn cleifion am feddyginiaeth

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor yn gofyn am farn pobl yng Nghymru sydd yn cael tabledi ar bresgripsiwn at bwysedd gwaed, fel rhan o broject ymchwil yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2011

Myfyrwraig wedi ennill iPad ar ol ymweld a'r Ffair Cyrsiau Ôl-raddedig

Pan aeth Joanne Keeler i’r Ffair Cyrsiau Ôl-raddedig ym mis Chwefror, ychydig a sylweddolai y byddai hi nid yn unig yn cael cyfle i ddysgu am ei hopsiynau ôl-radd, ond y byddai cyn bo hir hefyd yn ymfalchïo mewn iPad newydd sbon! 

 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2011

Pysgota am Lwyddiant

Mae Sw Môr Môn yn un o nifer o fusnesau sy’n manteisio ar GO Wales, menter sy’n darparu lleoliadau a chyfnodau blas ar waith i raddedigion o brifysgol mewn maes sy’n gysylltiedig â’u gradd.  Mae GO Wales yn cynnig cyfleoedd sy’n darparu sgiliau a phrofiad rhagorol i wella CV rhywun â gradd yn yr hinsawdd economaidd anodd yma.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2011

Myfyrwyr yn gwirfoddoli ar brojectau Gwynedd Werdd

Mae prosiect amgylcheddol newydd a sefydlwyd gan Gwynedd Werdd, rhan o Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, wedi profi’n boblogaidd iawn gyda myfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ebrill 2011

Myfyrwyr yn modelu ar gyfer y Brifysgol!

Cafodd rhai o fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor seibiant o astudio a blas ar fywyd o flaen y camera wrth iddynt fodelu ar gyfer un o gyhoeddiadau allweddol Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2011

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn buddsoddi yn arbenigedd Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu’r newyddion fod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dyfarnu naw swydd academaidd a phum ysgoloriaeth PhD iddi ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Mae’r dyfarniadau yn gydnabyddiaeth o’r rhan arweiniol y disgwylir i Brifysgol Bangor ei chwarae wrth i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ddod i fodolaeth ym mis Medi 2011. Trwy’r buddsoddiad newydd hwn, sydd gyfwerth â hanner miliwn o bunnoedd y flwyddyn dros y pum mlynedd nesaf, bydd modd i’r Brifysgol ddatblygu ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar raddfa ehangach nag a wnaeth erioed o’r blaen.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2011

Ail-greu Organ ‘Ganoloesol’ i gwblhau Eglwys Ganoloesol

Mae offeryn cerdd unigryw i’w ddadorchuddio yn Amgueddfa  Werin Cymru Sain Ffagan ar 8-9 Ebrill. Mae’r organ addurnedig, sydd â sain wahanol iawn i’r organ eglwys fodern, yn ail-greu’r organ ganoloesol sydd, erbyn hyn, wedi’i cholli. Bydd yn ail-greu sain ddilys cerddoriaeth eglwysig yr oesoedd canol, ac yn cwblhau’r tu fewn i Eglwys Ganoloesol Teilo Sant yn Sain Ffagan.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2011