Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Hydref 2011

BTO Cymru yn nythu yn eu swyddfa newydd yn y Brifysgol

Torrwyd cacen ddathlu gan Yr Athro John Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor yn nerbyniad agoriadol Ymddiriedolaeth Adareg Prydain – Cymru (BTO) yn ddiweddar. Mae’r BTO newydd ymgartrefu mewn swyddfeydd newydd Adeilad Thoday wrth  ymyl yr Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (SENRGy). Rhoddodd Dr Christine Cahalan, Pennaeth SENRGy araith fer i groesawu'r BTO i'r Brifysgol, ac eiliwyd hi gan yr Is-Ganghellor.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2011

Rob yn ennill Ras Eryri

Rob Samuel cyn-fyfyriwr ôl-radd o Brifysgol Bangor yw enillydd Marathon Eryri eleni . Daeth yn gyntaf allan oddeutu 2,000 o ymgeiswyr. Daeth Rob, sy'n rhedeg gyda Rhedwyr Eryri, gartref mewn dwy awr 36 munud 45 eiliad, er gwaethaf y tywydd erchyll.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2011

Ymchwilwyr eisio holi barn pobol ifanc efo diabetes

Mae tîm ymchwil ym mhrifysgolion Bangor a Chaerdydd yn awyddus i ddarganfod y ffordd orau o gyflwyno gwybodaeth am ddiabetes i bobl ifanc sydd â diabetes math 1, ac yn chwilio am bobl ifanc i'w helpu.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2011

Stori ryfeddol am gyfraniad Prifysgol Bangor i ddatblygiad hedfan awyrennau

Bydd stori ryfeddol am gyfraniad Prifysgol Bangor at ddatblygiad hedfan awyrennau’n cael ei ddatgelu heno (Dydd Mercher 2 Tachwedd) am 6.30 mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2011

Premiere drama ar gyfer radio i Fyfyrwyr Bangor

Ar nos Sul 30 Hydref bydd Gorsaf Radio Myfyrwyr Bangor, Storm FM, yn darlledu perfformiad cyntaf o’r ddrama radio Pontypool. Addaswyd y ddrama gan aelodau o Gymdeithas Drama Saesneg Bangor (BEDS) o’r nofel Pontypool Changes Everything gan Tony Burgess, nofel arswyd wedi’i lleoli yn Ontario, Canada y gwnaed ffilm ohoni’n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2011

Prifysgol Bangor ar eich ffôn symudol ...

Mae Prifysgol Bangor yn un o’r prifysgolion cyntaf yn y DU i lansio ‘gwefan symudol’ gyda’r bwriad o ddenu myfyrwyr newydd. Mae’r wefan yn manteisio ar y we symudol i roi mynediad at amrywiaeth o wasanaethau ar y we ar gyfer staff a myfyrwyr presennol hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2011

Cyngherddau amser cinio - am ddim!

Mae Prifysgol Bangor wedi agor ei ddrysau i amrywiaeth o gyngherddau am bron i gan mlynedd. Mae'r gyfres gyngherddau Cerddoriaeth ym Mangor yn dod ag oddeutu deg ar hugain o gyngherddau i Fangor yn ystod y flwyddyn academaidd: cymysgedd amrywiol  o gyngherddau ar gyfer ensembles siambr i Gerddorfa  Genedlaethol Gymreig y BBC.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2011

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cymryd rhan yng Ngwledd Conwy

Aeth cymdeithasau Undeb Myfyrwyr Bangor yn llu i gymryd rhan yng ngŵyl hynod boblogaidd Gwledd Conwy. Cafodd Cymdeithas Ail-greu’r Canol Oesoedd Prifysgol Bangor, Cymdeithas Drama Saesneg Bangor (BEDS) a Pharti Dawns Cadi Ha Morris i gyd eu gwahodd i’r ŵyl yn dilyn llwyddiant mawr Diwrnod Canoloesol Biwmares ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2011

Croesawu’r Ffagl Olympaidd i Brifysgol Bangor

Bydd pobl leol yn cael y cyfle i gael tynnu eu llun gyda’r Ffagl Olympaidd fel rhan o baratoadau Bangor i groesawu’r Fflam Olympaidd i’r ddinas gwanwyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2011

Sir Roger Casement- Yr Arwr Olaf

Ar ddydd Gwener y Groglith 1916 'roedd Roger Casement wedi glanio yn yr Iwerddon o long danfor Almaenig ac wedi ei arestio yn syth. Cyhuddwyd ef o deyrn fradwriaeth yn erbyn y goron ac fe'i crogwyd ym mis Awst 1916.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2011

Gwobr o’r Unol Daleithiau i arbenigwr mewn Heneiddio

Yr Athro Bob Woods o Brifysgol Bangor, arbenigwr a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei waith ar heneiddio a dementia, yw'r person cyntaf y tu allan i America i dderbyn Gwobr Americanaidd ddydd Iau 13 Hydref 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2011

Negeseuon y diwydiant alcohol am ‘yfed yn gyfrifol’ heb fynd at wreiddyn y mater

Nid yw ymgyrchoedd y diwydiant alcohol i hybu ‘yfed yn gyfrifol’ yn cael fawr ddim effaith, a gallant hyd yn oed annog mwy o yfed. Dyna un o brif gasgliadau adroddiad newydd gan Alcohol Concern a lawnsir Ddydd Mercher 12 Hydref, ac a ysgrifennwyd gan ymchwilwyr o Brifysgolion Glyndŵr a Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2011

Grant Ymchwil Gwyddorau Eigion i astudio crychdonnau ar fflatiau llaid a thraethau

Mae banciau tywod a phonciau llaid yn ffurfio rhwystrau pwysig o amgylch ein harfordir. Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn arwain project ymchwil o bwys i asesu sut caiff y deunyddiau mân hyn eu symud gan gerrynt dŵr yn y parth arfordirol, a sut gallai’r symudiad hwn newid o ganlyniad i newid mewn hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2011

Canolfan Bedwyr yn Agor ei Drysau i’r Byd

Bydd nifer o brojectau arloesol sy’n hyrwyddo a chefnogi defnydd o’r Gymraeg yn cael eu dathlu heddiw (12 Hydref 2011) wrth i Ganolfan Bedwyr, canolfan gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Bangor, agor drysau ei chartref newydd i’r cyhoedd

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2011

Pedwarawd Arobryn yn dychwelyd i Fangor

Mae Pedwarawd Llinynnol Benyounes, sydd â’i holl aelodau’n fenywod, yn dychwelyd i Brifysgol Bangor ar gyfer dwy gyngerdd yr wythnos hon, ar ôl ennill Gwobr fawreddog Daisy de Saugy am ddatganiad eithriadol o gerddoriaeth siambr yr wythnos ddiwethaf yng Ngenefa.  Hwn fydd trydydd ymweliad y pedwarawd â Bangor, ac mae’n dilyn cyngherddau diweddar mewn gwyliau ar draws Ewrop sydd wedi denu cryn sylw –  “catch one of their recitals if you can,” ysgrifennodd un adolygwr ar ôl perfformiad yn Abertawe – yn ogystal â pherfformiad gwadd arbennig o flaen y Prif Weinidog yn 10 Downing Street yng Ngorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2011

Y Gyntaf yng Ngwynedd

Bydd Canolfan Heneiddio’n Dda cyntaf Gwynedd yn cael ei hagor yn swyddogol dydd Mercher, 12 Hydref, gyda Diwrnod Agored arbennig sy’n cynnig sesiynau blasu a stondinau gwybodaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2011

Croesawu’r Ffagl Olympaidd i Brifysgol Bangor

Bydd pobl leol yn cael y cyfle i gael tynnu eu llun gyda’r Ffagl Olympaidd fel rhan o baratoadau Bangor i groesawu’r Fflam Olympaidd i’r ddinas gwanwyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2011

Is-Ganghellor Prifysgol Bangor yn agor rhan newydd o Lwybr Arfordirol Cymru

Bu'r Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John Hughes, yn agor rhan ddiweddaraf Llwybr Arfordir Cymru ddydd Mawrth, 4 Hydref, yng Ngardd Fotaneg Treborth y Brifysgol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2011

Jamie & Louise yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Mae’r  rhaglen gylchgrawn poblogaidd Jamie & Louise ar Radio Wales,  sy’n cael ei gyflwyno gan y newyddiadurwr-gyflwynwyr Jamie Owen a Louise Elliott, yn dod yn fyw o Brifysgol Bangor ddydd Gwener 7 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2011

Un o raddedigion Bangor yn ennill Pride of Britain

Llongyfarchiadau i Llew Davies, un o raddedigion Prifysgol Bangor, sydd newydd ennill Wobr Pride of Britain.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2011

Un o raddedigion Bangor yn cipio gwobr Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydeinig

Mae cyn fyfyriwr Bioleg Forol Gymhwysol Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr fawreddog ffotograffiaeth bywyd gwyllt. Cipiodd Richard Shucksmith o Ynys Shetland wobr gyntaf y British Wildlife Photography Awards 2011 am ei lun gwefreiddiol o slefren fôr.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2011