Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ionawr 2012

Athro Gwadd mewn Iechyd Plant a Nyrsio Plant

Mae'r Athro Jane Noyes, Athro Iechyd Nyrsio ac  Ymchwil i Wasanaethau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor, wedi'i phenodi’n Athro Gwadd yn Ysgol Systemau Nyrsio, Bydwreigiaeth ac Iechyd, Coleg y Brifysgol Dulyn, Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2012

Gallai rhagofalon syml leihau’r risg o E coli 0157 yn yr amgylchedd, yn ôl ymchwilwyr

Mae ymchwilwyr sy’n edrych ar risg E coli O157 yng nghefn gwlad fel rhan o Raglen cynghorau ymchwil y DU ar yr Economi Wledig a Defnydd Tir yn dweud y gallai camau syml a gweithredu cydlynedig gan yr awdurdodau perthnasol chwarae rhan bwysig o ran diogelu plant a grwpiau bregus eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2012

Gwobrwyo Myfyrwyr am Wirfoddoli

Cynhaliwyd seremoni flynyddol Gwobrau’r  Uchel Siryf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Gwobr yr Uchel Siryf yn cydnabod ac yn gwobrwyo ymdrechion gwirfoddoli gan fyfyrwyr Bangor fel unigolion ac mewn grwpiau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2012

Plant a phobl ifanc yn rheoli epilepsi yn y cartref: Astudiaeth CHYME

Cafodd project ymchwil sy’n anelu at alluogi plant a phobl ifanc ag epilepsi i fedru rheoli’r cyflwr yn well eu hunain yn cael ei lansio yn ddiweddar (Gwener 20 Ionawr 2012)  gan Mary Burrows, Prif Weithredwr BIPBC.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2012

Undeb Myfyrwyr Bangor â chyfle i ennill mwy o wobrau

Yn dilyn ennill tair gwobr amgylcheddol o bwys y llynedd, mae Undeb Myfyrwyr Bangor yn falch o fod wedi cyrraedd rowndiau terfynol Her Gyfathrebu’r Ecologist unwaith eto.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2012

Sut mae ymchwil gwyddor chwaraeon yn dylanwadu ar ofal meddygol

Mae tair erthygl gan ymchwilwyr o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor yn ymddangos yn y rhifyn cyfredol Arthritis Care and Research, cyfnodolyn rhyngwladol a gyhoeddir gan yr American College of Rheumatology.    Mae'r rhifyn diweddaraf yn rhifyn arbennig yn cynnwys 18 erthygl sy'n canolbwyntio ar yr ymchwil arloesol ddiweddaraf ar y cyhyrau a'r esgyrn mewn clefydau gwynegol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2012

Erthyglau ar wella awyru mewn cartrefi plant sy’n dioddef o asthma

Two articles in the British Journal of General Practice are part authored by researchers from Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2012

Ymchwilwyr Prifysgol Bangor yn dilyn ôl troed Capten Scott

Am flynyddoedd lawer rydym wedi cael ein cyfareddu gan anturiaethau Capten Scott a’r ymdrech arwrol i gyrraedd Pegwn y De daearyddol. Gan mlynedd yn ddiweddarach, rydym yn parhau i archwilio a chael ein swyno gan y Rhanbarthau Pegynol. Yma, fodd bynnag,  rydym yn edrych ar dair gwyddonydd o Brifysgol Bangor y mae eu hymchwil wedi eu harwain i’r rhanbarthau hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2012

Ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn ennill Gwobr Academaidd fawr i ymchwilio i Stanley Kubrick

Mae bywyd a gwaith y gwneuthurwr ffilm chwedlonol, Stanley Kubrick, yn dod o dan  y chwyddwydr mewn project ymchwil newydd  yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor. Mae Dr Nathan Abrams, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Ffilm, wedi ennill  grant o £76,000  gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC) i ymchwilio i waith Stanley Kubrick o safbwynt ei etifeddiaeth Iddewig a’i gefndir deallusol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2012

Gwynedd yn nodi diwrnod rhyngwladol i gofio’r Holocost

Cynhelir gwasanaeth yn Neuadd Powis, Prifysgol  Bangor dydd Gwener , 27 Ionawr 2012 fel rhan o Ddiwrnod Coffau’r Holocost.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2012

Gweinidog Iechyd yn annerch Llys Prifysgol Bangor

Bydd Lesley Griffiths, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn annerch Cyfarfod Blynyddol Llys Prifysgol Bangor heddiw (Gwener 13 Ionawr 2012).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2012

Ysgoloriaethau Chwaraeon yn cael eu gwbreuo i fyfyrwyr

Bob blwyddyn, mae'r Brifysgol yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy ddyfarnu nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer unrhyw radd.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ennill Bwrsari Maes Glas, sy'n caniatáu mynediad am ddim i'r ystafelloedd hyfforddiant ym Maes Glas.

Mae'r Wobr Goffa Llew Rees hefyd yn cael ei gynnig yn flynyddol i'r chwaraewr mwyaf llwyddiannus yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Penodi Cyfarwyddwr Artistig cyntaf Pontio

Mae Prifysgol Bangor wedi penodi Elen ap Robert yn Gyfarwyddwr Artistig cyntaf Pontio, canolfan newydd y celfyddydau ac arloesi gwerth £40m yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2012

Ymchwil ar Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cyrraedd cyfnod canlyniadau

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Bangor a Rhydychen yn dwyn ynghyd canlyniadau astudiaeth pum mlynedd fawr, sydd i'w ddatgelu yn hwyrach eleni, i ba mor effeithiol y gall rhaglen Therapi Gwybyddol sy'n seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar fod wrth leihau nifer yr achosion o iselder a thuedd at hunanladdiad ar gyfer pobl sy'n dioddef o iselder hunanladdol rheolaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2012