Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mawrth 2012

Sylw'r byd ar ddwyieithrwydd ym Mangor y penwythnos hwn

Bydd cant a hanner o arbenigwyr ar ddwyieithrwydd o'r DU a thramor yn cyrraedd Bangor y penwythnos hwn ar gyfer cynhadledd a drefnwyd gan Ganolfan Ddwyieithrwydd Prifysgol Bangor ar 'Rhyngweithio Dwyieithog ac Amlieithog'.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2012

Gŵyl gerddoriaeth electronig

Cyfle i fans cerddoriaeth wrando ar gerddorion cenedlaethol yn chwarae offerynnau rhyfedd a gwahanol yn ystod gŵyl gerddoriaeth electronig.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012

Mae myfyrwyr Menter trwy Ddylunio Bangor yn dangos eu sgiliau entrepreneuriaeth a’u cynnyrch arloesol yn ‘Ffau’r Ddraig’

Mae deugain o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth i ennill hyd at £10,000 o wobrau ariannol er mwyn datblygu eu cynnyrch arloesol eu hunain yn barod i'r farchnad.

Heriwyd myfyrwyr 'Menter trwy Ddylunio’ i ddylunio nwydd o’r syniad gwreiddiol i’r prototeip ac i roi cyflwyniad yn hyrwyddo’r cynnyrch i banel o feirniaid.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012

Cyn fyfyriwr Bangor wedi cael swydd gyda Theirw Coch Efrog Newydd.

oan Llewelyn, 31, from Llanfairpwll in Anglesey, who graduated from the School of Sport, Health, & Exercise Sciences at Bangor University, was recently selected from hundreds of applicants to join the New York Red Bulls' successful Academy structure. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2012

Santander yn cefnogi ymchwil iaith

Diolch i un o Ysgoloriaethau Santander bu Robat Trefor, un o fyfyrwyr ymchwil PhD Ysgol y Gymraeg, ar ymweliad â Gwlad y Basg yn ddiweddar, ac roedd yr Athro Peredur Lynch, ei gyfarwyddwr ymchwil a Phennaeth yr Ysgol, yntau’n rhan o’r ddirprwyaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Uned Dreialon Clinigol NWORTH yn croesawu cyhoeddiad y Llywodraeth ar Gynnydd Dementia Cyllid ar gyfer Ymchwil

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan David Cameron, mae NWORTH, Uned Treialon Clinigol Prifysgol Bangor, yn croesawu'r newyddion bod arian y DU ar gyfer ymchwil Dementia ar fin dyblu i £ 66m erbyn 2015.

 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Uned Dreialon Clinigol NWORTH yn croesawu cyhoeddiad y Llywodraeth ei bod yn buddsoddi mwy o Arian mewn Ymchwil ar Ddementia

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan David Cameron, mae NWORTH, Uned Treialon Clinigol Prifysgol Bangor, yn croesawu'r newyddion bod arian y DU ar gyfer ymchwil Dementia ar fin dyblu i £ 66m erbyn 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Arwain gydag e-lyfrau

Bydd gwaith arloesol staff Canolfan Bedwyr ym maes e-lyfrau Cymraeg yn cael lle blaenllaw ar y rhaglen Pethe ar S4C heno (26 Mawrth 2012).

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012

Gwyddonwyr Bangor yn gofyn am gymorth i ganfod cnydau eiddew

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor yn cynnal dwy raglen ymchwil arloesol yn edrych ar wahanol ddefnyddiau ar gyfer eiddew brodorol ac yn gofyn am gymorth gan y cyhoedd wrth ddod o hyd i eiddew  sy’n ffrwytho ac sydd mewn mannau sy’n hawdd ei hel.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012

Taith y Sgriblwyr

Cafodd ysgolion o Sir Gonwy a Gwynedd brofi diwrnod ysbrydoledig o ddigwyddiadau gydag ysgrifenwyr ar y Daith y Sgriblwyr ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012

Chwarae’r Cornet dros Gymru

Mae myfyrwraig o Ysgol y Gymraeg Bangor wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mand Pres Ieuenctid Ewrop. Cafodd Ffion Haf Williams, sy’n y flwyddyn gyntaf yn astudio gradd yn y Gymraeg, ei dewis wedi iddi chwarae’r cornet mewn clyweliad i Fand Pres Ieuenctid Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2012

Grant Ymchwil i Ddeiliad Ysgoloriaeth y Coleg

Mae fyfyriwr ymchwil ym Mhrifsygol Bangor, sydd yn un o ddeiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi sicrhau grant ymchwil uchel ei fri gwerth €5,000 gan Sefydliad Hydradeg Ewrop (European Hydration Institute neu’r EHI). O dan nawdd y Coleg mae Julian Owen yn fyfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer lle mae’n ymchwilio ym maes Ffisioleg Ddynol ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Marchnad Wanwyn llwyddiannus

Following on from the success of previous Christmas Markets, the B-Enterprising team at Bangor introduced a brand new event - a student ‘Spring Market’ which took place in PJ Hall on Friday 16th March.  Many new students as well, as returning stallholders from previous markets, demonstrated their enterprising skills and came forward with unique gift ideas - buyers were able to browse for original Mothers Day and Easter gifts.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Myfyrwyr yn rhoi disgyblion ar ben ffordd

Cafodd disgyblion Ysgol Uwchradd Caergybi ac Ysgol Friars, Bangor, brofiad unigryw yn ddiweddar gan i fyfyrwyr Bangor roi blas iddynt o fywyd prifysgol drwy gynnal sesiynau mentora.

Nod y cynllun, sydd yn cael ei redeg gan Brifysgol Bangor, yw annog disgyblion i ddod i wybod mwy am brifysgolion a'u hystyried fel posibilrwydd i’r dyfodol. Derbyniodd myfyrwyr a disgyblion Blwyddyn 7 dystysgrif mewn seremoni arbennig yn yr ysgol wedi iddynt gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Prifysgol yn chwarae rhan wrth gludo’r Ffagl Olypmaidd ar ei thaith

Mae nifer o staff, myfyrwyr a graddedigion o Brifysgol Bangor ymhlith y rhai sydd wedi cael yr anrhydedd o  gludo’r Ffagl Olympaidd ar ei thaith drwy ogledd Cymru ym mis Mai.

Mae'r Brifysgol hefyd yn edrych ymlaen at gyfrannu at yr awyrgylch carnifal  a fydd yn y ddinas wrth i Fangor groesawu'r Ffagl ar ei thaith i’r Gemau Olympaidd. Fel rhan o'r dathliadau, mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn cynllunio nifer o ddigwyddiadau ac adloniant yng nghanol y ddinas ac mewn mannau allweddol ar hyd   llwybr y Ffagl.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Termau addysg ar-lein

Bydd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, yn lansio gwefan newydd Y Termiadur Addysg yng Nghaerdydd ar 22 Mawrth 2012. Bydd y wefan www.termiaduraddysg.org yn cynnwys fersiwn newydd helaethach o’r llyfr termau poblogaidd a gyhoeddwyd yn 2006, a hefyd cymorth ychwanegol i ddysgu a chwilio am dermau safonol Cymraeg ar gyfer plant ysgol a myfyrwyr colegau addysg bellach.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Troi sbwriel yn arian parod: lladd dau aderyn ag un ergyd ym Mangladesh

Gellir defnyddio gwastraff trefol i ddarparu ffynhonnell werthfawr o faetholion ar gyfer priddoedd ffermio'n ddwys ym Mangladesh, gyda'r effaith o wella amaethyddiaeth a chynyddu cnydau, a chael gwared ar ddeunyddiau gwastraff budr o strydoedd y ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Gall caffael preifat a chyhoeddus da gyfrannu at greu buddion lluosog

Gall polisïau caffael wedi eu hysgrifennu’n ofalus fod yn gymorth i awdurdodau lleol gyflawni amcanion megis sicrhau arbedion a chefnogi busnesau lleol, yn ôl yr Athro Dermot Cahill, Cyfarwyddwr y Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael a Phennaeth Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2012

Myfyrwyr ‘Menter trwy Ddylunio' Bangor yn mynd â’u sgiliau entrepreneuriaeth a’u cynnyrch i’r 'Dragons' Den '

Cynhelir cystadleuaeth ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon a all arwain at greu cynnyrch newydd i'r farchnad.

Mae un cynnyrch o gystadleuaeth flaenorol eisoes yn mynd i gael ei werthu’n fasnachol. Yn y  project peilot arloesi, Menter trwy Ddylunio 2012, bydd myfyrwyr yn ceisio gwerthu eu cynnyrch yn rownd derfynol y Gystadleuaeth a gynhelir ddydd Iau, 22 Mawrth am 6.30pm yn Adeilad Wheldon, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2012

Danielle yn cynrychioli Chwaraeon Prifysgol Prydain yn Tsiena

Mae Danielle Giles wedi cael ei dewis yn un o bedwar cynrychiolydd o’r DU i'r 11eg Fforwm FISU, a gynhelir yn Taipei City, Tsiena rhwng 26-31 Mawrth. Dilynnwch ei blog http://daniellegiles.tumblr.com/ i ddarllen am ei phrofiadau. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2012

Gŵyl Wyddoniaeth Bangor yn llwyddiant ysgubol

Roedd cyfle i bobl o bob oedran ddathlu Wythnos Wyddoniaeth a Pheirianneg 2012 mewn steil yn ystôl ail Ŵyl Wyddoniaeth Bangor, a drefnwyd gan Brifysgol Bangor.

Denodd yr Ŵyl gannoedd o bobl i Fangor i fwynhau digwyddiadau a oedd yn amrywio o ddarlithoedd cyhoeddus, cystadlaethau, digwyddiadau ysgolion, diwrnodau darganfod gwyddoniaeth a thaith ddaeareg.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2012

Cynhadledd bwysig ar y gwyddorau cymdeithasol yn dod i Fangor

Bydd un o’r digwyddiadau pwysicaf yng nghalendr y gwyddorau cymdeithasol ar gyfer pobl sy’n ymwneud â materion cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru yn teithio i Fangor wythnos nesaf.

Bydd trydedd cynhadledd flynyddol Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn dwyn ynghyd ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol, gwleidyddion, myfyrwyr ôl-raddedig a chynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus i archwilio themâu amserol sy’n effeithio ar gymdeithas yng nghyd-destun datganoli, lle a newid.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2012

Milltir Ysbyty Gwynedd

Bydd cannoedd o bobl leol yn cymryd rhan yn y ras Milltir Ysbyty Gwynedd flynyddol dydd Sul Mawrth 25ain o 12pm ymlaen i godi arian i Sport Relief. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Drac Athletau Arfon yng Nghaeau Chware Treborth, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2012

Dathlu llwyddiant myfyrwyr: Canlyniadau Ysgoloriaethau Mynediad yn cael ei cyhoeddi

O Landysul i Langollen, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £120,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD AHRC mewn Archaeoleg

Gwahoddir ceisiadau gan Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau Efrydiaeth PhD AHRC mewn Archaeoleg. 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Lansio Elevate Cymru

Daeth dros 60 o fusnesau i lansiad hynod lwyddiannus y project arloesol Elevate Cymru a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. (Dydd Iau, 1 Mawrth).

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Yn ôl adroddiad, gellid creu ffrydiau incwm newydd wrth dyfu'n fasnachol blanhigion gwyllt sydd dan fygythiad o’u gor-gasglu

Efallai bod dail palmwydd egsotig o goedwigoedd yn Belize, Canolbarth America,   sydd yn eich tusw Sul y Mamau eleni. Mae eu hallforio ar gyfer y diwydiant trefnu blodau yn bygwth parhad un planhigyn yn ei gynefin gwyllt ac mae'n enghraifft o un o lawer o fygythiadau o'r fath i glystyrau o blanhigion gwyllt.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD AHRC mewn Astudiaethau Cyfieithu

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC mewn Astudiaethau Cyfieithu, yn dechrau 1 Hydref 2012. Mwy o wybodaeth...

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD NERC mewn Sŵoleg

Mae'r Ysgol Gwyddorau Biolegol yn cynnig efrydiaeth PhD wedi ei chyllido gan NERC a fydd yn dechrau ym mis Hydref 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Noson i ddathlu agor neuadd JMJ yn ei gartref newydd

Bu staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu agoriad Neuadd John Morris Jones yn ddiweddar.

Ar nos Lun, Mawrth 12fed fe agorodd yr Is-Ganghellor, Yr Athro John G. Hughes, y neuadd ar ei newydd wedd yn swyddogol a bu’r  gantores Meinir Gwilym, un o gyn-breswylwyr y neuadd,  a chôr aelwyd JMJ yn perfformio rhai caneuon.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Prifysgol Bangor yn croesawu Central College

Croesawodd Prifysgol Bangor ddirprwyaeth o Central College, Iowa ym mis Mawrth. Cafodd y cynrychiolwyr gyfle i weld  cyfleusterau’r Brifysgol, cyfarfod â staff ac ail-lofnodi cytundeb partneriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Cyfle i ferched ifanc 'ddarganfod gwyddoniaeth'

Tracio DNA rhinoseros, creu dillad clwb nos electronig neu archwilio glannau creigiog- nid dyna’r ffordd y bydd genethod 14 mlwydd oed yn treulio’u boreau Sadwrn gan amlaf.

Ond mae 25 o bobl ifanc wedi bachu ar y cyfle i dreulio’u Sadyrnau’n dysgu mwy am wyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg mewn amgylchedd llawn gwybodaeth a hwyl drwy ymuno â Chlwb Sadwrn Darganfod Gwyddoniaeth i Ferched. Mae hwn yn broject ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Gyrfa Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2012

Her Ddiwylliannol

Dathlodd myfyrwyr rhyngwladol Prifysgol Bangor amrywiaeth a chydweithio diwylliannol  yn ddiweddar (Sadwrn 3.03.12) gyda Her Ddiwylliannol llawn hwyl a chyffro. Trefnwyd y gystadleuaeth gan gymdeithas myfyrwyr Tsieineaidd Bangor (CSSA) a’r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol. Roedd chwe thîm o ddau fyfyriwr o Tsieina a dau fyfyriwr rhyngwladol arall yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn rownd o gyflwyniadau a chwis gwybodaeth gyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2012

Gwyddonwyr o Fangor i Gryfhau Gwarchodfa Fôr Fwyaf y Byd

Mae arbenigedd o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor – Ysgol o fri rhyngwladol – yn mynd i gyfrannu at fonitro ac arolygu gwarchodfa fôr fwyaf y byd, sy’n amgylchynu rhes o ynysoedd bach iawn yn Nhiriogaeth Brydeinig Ynysfor Chagos yng Nghefnfor India.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2012

Mynd ag arbenigedd ffilm Iddewig o Gymru i Efrog Newydd

Mae Nathan Abrams, arbenigwr mewn ffilm a diwylliant Iddewig ym Mhrifysgol Bangor yn cyfrannu at ddigwyddiad unigryw yn Efrog Newydd mis Mawrth. Bydd tair ffilm yn cael eu dangos fel rhan o Jewish Tales from Wales (Straeon Iddewig o Gymru) yn Efrog Newydd. Trefnir y digwyddiad gan Lywodraeth Cymru a’r Amgueddfa Treftadaeth Iddewig gyda chymorth gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2012

Trydydd safle yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru i Nia

Daeth Nia Davies Williams, myfyrwraig MA mewn cerddoriaeth yn Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru neithiwr (3.3.12)

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2012

Athro yn Arwain y Ffordd

Mae myfyriwr addysg o Brifysgol Bangor wedi helpu disgyblion Ysgol Friars i gyrraedd rownd derfynol genedlaethol cystadleuaeth Fformiwla 1.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012

Cain i Gymru

Bydd cân a gyfansoddwyd gan fyfyrwraig yr Ysgol Gerdd i’w chlywed yng nghystadleuaeth Cân i Gymru eleni. Mae Nia Davies Williams o Aberdaron, sydd yn astudio MA ym Mhrifysgol Bangor  wedi cyrraedd yr wyth olaf gyda’r gân Cain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’’u ffordd i lwyddiant yn her y Senedd

Mae tri myfyriwr o'r Ysgol Seicoleg wedi gwnaed argraff dda ar banel o brif farchnatwyr Cymru ac ennill cynnig busnes cystadleuaeth Brolio (The Pitch) yn ddiweddar (23 Chwefror), her a osodwyd gan Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) a Syniadau Mawr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012