Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ionawr 2013

Croesawu’r flwyddyn newydd Tsieineaidd gyda rhaglen gyffroes o gelfyddydau Tsieineaidd

Gall trigolion a myfyrwyr Bangor baratoi at groesawu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd mewn ffordd unigryw eleni. Cynhelir  rhaglen lawn o weithgareddau diwylliannol Tsieineaidd i’w paratoi at gyfnod dathlu’r flwyddyn newydd  Tsieineaidd rhwng 10-21 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013

Ni all tyfu olew palmwydd ar gyfer biodanwyddau arbed ein hinsawdd

Dywed gwyddonwyr y gall tyfu olew palmwydd yn y trofannau i wneud biodanwyddau ‘gwyrdd’ gyflymu effeithiau newid hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013

Myfyrwyr Bangor yn cael llwyddiant yn seremoni gyntaf Gwobrau Nyrs y Flwyddyn

Mae dau fyfyriwr o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn gwobrau yng Nghaerdydd yn ddiweddar  yn y seremoni gyntaf Nyrs y Flwyddyn  i’w chynnal gan y Coleg Nyrsio Brenhinol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2013

Prifysgol wyrddaf Cymru'n ymddangos mewn tabl cynghrair byd-eang

Mae Prifysgol Bangor wedi cael ei gosod yn y 18fed safle yn y byd am ei hymroddiad i'r 'agenda werdd', yn ôl tabl cynghrair byd-eang.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2013

Ni fu chwilio am lety erioed mor rhwydd!

Pan fydd angen meddwl am rywle i fyw y flwyddyn nesaf, bydd y dasg o chwilio am y tŷ delfrydol i fyfyrwyr ym Mangor yn llawer haws – gyda rhaglen ar-lein newydd i gael hyd i’r cartref delfrydol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2013

Project Pontio yn chwilio am gyflenwyr a chontractwyr lleol

Cyhoeddir cyfleoedd newydd i gontractwyr, crefftwyr a chyflenwyr lleol mewn digwyddiad ym Mangor yr wythnos hon (dydd Gwener, 1 Chwefror).

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2013

Sarah yn ennill ras 10k

Sarah Caskey, 23, myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, oedd y ferch gyntaf i groesi'r llinell derfyn yn y ras 10k ‘Twin Piers’ yn Llandudno yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2013

Enwebwyd myfyriwr o Brifysgol Bangor am wobr yn ŵyl ffilmiau Cymru

Enwebwyd y ffilm fer Not, a gyfarwyddwyd gan John Bryan Evans, cyn ddisgybl yn Ysgol Friars, ar gyfer y ffuglen orau a'r ffilm iaith Gymraeg orau yn  Ffresh, gŵyl ddelwedd symudol myfyrwyr Cymru.

Mae'n ffilm ddeuddeg munud am Nia, mam ifanc mewn perthynas dreisiol gyda’i dwy ferch ifanc yn tyfu i fyny yn gwylio eu mam yn cael ei churo a'i bwlio.  Adroddir y stori drwy lygaid y plant ac fe’i disgrifiwyd fel 'golwg diflewyn ar dafod ar ormes yn y cartref.'

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor i weithio ar broject gydag un o awduron amlyca’r byd

Mae Ashwin Sanghi, myfyriwr PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor – sydd eisoes wedi dod i fri mawr fel awdur yn ei wlad enedigol, India – yn mynd i lunio nofel ar y cyd gydag awdur a ddisgrifir fel ysgrifennwr llyfrau ffuglen droseddol mwyaf poblogaidd y byd:  James Patterson.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2013

Diwrnod Coffau’r Holocost

Bydd pobl yng Ngwynedd yn ymuno a miloedd o wahanol genhedloedd y byd i gofio’r diniwed sydd wedi dioddef hil-laddiad mewn hanes modern.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2013

Myfyrwyr Bangor yn hogi eu harfau ar gyfer rownd bellach o University Challenge

Bydd Prifysgol Bangor yn ymddangos yn ail rownd y sioe gwis fwyaf heriol sydd ar y teledu, University Challenge. Mae’r gyfres yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 eleni a bydd Bangor yn ymddangos ar BBC2 Cymru am 8.00pm nos Lun, 28 Ionawr 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Myfyrwyr i gynnal marathon gemau fideo 72 awr

Mae myfyrwyr o Grŵp Gemau Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer sesiwn 72 awr o chwarae gemau fideo ar Ddydd Gwener 25 Ionawr, i godi arian ar gyfer yr elusen plant, Child’s Play.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Swyddi: Cadair mewn Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn chwilio am unigolyn eithriadol ac egnïol i lenwi swydd Cadair mewn Cerddoriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Ysgol Haf - Y Celtiaid

Mwynhewch haf yn astudio iaith y Celtiaid ym Mangor ym mis Mehefin a Gorffennaf 2013 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2013

Wild Things o ogledd Cymru

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor, y botanegwr Trevor Dines, yn ymddangos mewn cyfres newydd ar Channel 4, Wild Things, a gynhyrchir gan y cwmni lleol Cwmni Da. Mae sawl unigolyn o ogledd Cymru wedi bod yn rhan o'r gyfres hon, gan fod academyddion ac ymchwilwyr o Brifysgol Bangor wedi cyfrannu eu harbenigedd at y rhaglenni, sy'n edrych ar blanhigion gwyllt rhyfeddol gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2013

Enwebiad Ffresh i fyfyriwr

Mae “Not” sydd wedi ei gyfarwyddo gan John Evans wedi cael ei enwebu am y Ffilm Ffuglen Orau a’r Ffilm Iaith Gymraeg orau yng Ngwobrau Ffresh 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2013

Gweithio ar y cyd i helpu i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol

Ar ddechrau Tachwedd 2012, cafodd y prosiect ei lansio yn Y Rhyl a Wrecsam a gwelwyd y manteision yn syth.  Mae’r arwyddion cynnar yn awgrymu bod llai o alwadau wedi'u gwneud i ystafell reoli'r heddlu o'r ardaloedd sy’n rhan o’r prosiect.

Meddai Arolygydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yr Heddlu, Michael Isaacs: “Mae’n bwysig iawn ein bod yn defnyddio ein hadnoddau i dargedu'r materion hynny sy’n achosi’r pryder mwyaf i gymunedau Gogledd Cymru ac mae’n galonogol clywed bod y cyhoedd wedi bod yn dweud wrthym yn barod eu bod yn gweld gwelliant yn eu cymdogaethau.”

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2013

Taflu deis i ddangos nifer y moch daear a laddir yn anghyfreithlon

Yn ôl ymchwil newydd, gall dull anghyffredin o amcangyfrif faint o bobl sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau sensitif neu anghyfreithlon roi gwybodaeth bwysig i lunwyr polisi amgylcheddol yn Lloegr sy'n gysylltiedig â'r cynllun difa moch daear arfaethedig yn y DU. Mae papur a ysgrifennwyd gan dîm ymchwil o Brifysgol Bangor, Prifysgol Kent a Phrifysgol Kingston (Innovative Techniques for estimating illegal activities in a human-wildlife-management conflict) wedi dangos yr amcangyfrif cyntaf erioed o nifer y moch daear a gânt eu lladd yn anghyfreithlon. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2013

Lansio Technoleg Werdd Arloesol ym Mangor

Lansiwyd safle profi newydd yng Nghanolfan Biogyfansoddion Prifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae'r safle newydd yn unigryw o ran ei faint ac amrywiaeth ei weithgareddau.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2013

Y Gweinidog Leighton Andrews yn Ymuno â Cherddorion i Osod y Garreg Sylfaen

Caiff carreg sylfaen canolfan y celfyddydau ac arloesi newydd Bangor ei gosod heddiw (dydd Gwener) gan Leighton Andrews AC mewn seremoni greadigol a cherddorol.

Bydd aelodau band jazz a band pres Ysgol Tryfan a'r unawdwyr Rhys Meirion a Huw Ynyr yn ymuno â'r Gweinidog Addysg a Sgiliau ac yn rhoi perfformiad unigryw mewn hetiau caled ar y safle adeiladu.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2013

Digwyddiad hanesyddol wrth i Ysgol y Gyfraith Bangor fod y gyntaf yng Nghymru i gynnal achos llys ffug yn y Goruchaf Lys

Llwyddodd myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor i greu hanes y mis diwethaf wrth iddynt fod y tîm cyntaf o Ysgol y Gyfraith yng Nghymru i gael eu  gwahodd i gynnal achos ffug o flaen y Goruchaf Lys yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Ysgol y Gyfraith yn cyfrannu at brosiect ‘Big Voice London’ ar hunaniaeth gyfreithiol

Croesawodd Ysgol y Gyfraith grŵp o bobl ifanc o Lundain ar gyfer cynhadledd yn y Brifysgol ym mis Tachwedd 2012. Roedd y myfyrwyr o brosiect ‘Big Voice London’ yn ymchwilio i agweddau o hunaniaeth gyfreithiol ac â diddordeb arbennig yn y traddodiad cyfreithiol yng Nghymru a’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Cadair Bersonol i Ddarlithydd

Mae'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a Cyfryngau yn falch o gyhoeddi Cadair Bersonol i Astrid Ensslin. Llongyfarchiadau mawr i Astrid gan bawb yn yr Ysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2013

Cynhyrchydd Ffilmiau Preswyl

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2013

Rhaglen iPad rhith-ddysgu yn helpu i hyfforddi niwrolawfeddygon y dyfodol

Bydd rhaglen symudol newydd, y gellir ei lawr lwytho yn rhad ac am ddim, yn helpu i hyfforddi niwrolawfeddygon y dyfodol. Mae’n un o nifer o raglenni sy’n cael eu datblygu, yn addasu cyfrifiadura gweledol a gwirionedd tri dimensiwn i ddarparu rhith-ddysgu cost effeithiol ar gyfer nifer o wahanol driniaethau meddygol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2013

Ailgreu'r profiad o addoli yn y cyfnod canoloesol

Mae project sy’n ymchwilio profiad Canoloesol o addoli yn cael sylw mewn stori nodwedd ar safle we’r Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Yr Athro John Harper a Dr Sally Harper o Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol sy’n arwain project: ‘Y profiad o addoli mewn eglwys gadeiriol ac eglwys blwyf ganoloesol ddiweddar.’

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2013

Esbonio un o digwyddiadau rhyfedda byd natur

Un o'r enghreifftiau mwyaf trawiadol ar y ddaear o anifeiliaid yn mudo yw taith cranc coch Ynys y Nadolig, Gecarcoidea natalis. Bob blwyddyn ar ddechrau tymor y glaw trwm, ddiwedd Tachwedd neu ddechrau Rhagfyr, bydd degau o filoedd o'r crancod yn dechrau ar daith gerdded sawl cilometr trwy goedwig glaw Ynys y Nadolig, ynys fechan yng nghefnfor India ger Java, gan gyrraedd y môr o'r diwedd lle maent yn paru ac yn silio. Mae hyn yn cael ei ddangos ar Nature’s Weirdest Events ar BBC 2 2 Ionawr am 8.00y.h a’i esbonio gan yr Athro Simon Webster o Ysgol Gwyddorau Biolegol. Roedd yr Athro Webster yn gyfrifol am ganfyddiad yr hormone sy’n gyfrifol am y daith anhygoel.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2013