Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ebrill 2013

Gŵyl gerddoriaeth o Fangor yn ennill gwobr

Dewiswyd gŵyl gerddoriaeth Prifysgol Bangor ar gyfer New Music Biennial y PRS ac mae’r ŵyl hefyd wedi ennill £20,000 i gomisiynu gwaith newydd gan Arlene Sierra.

Cynhelir yr INTER/actions Festival of Interactive Electronic Music ym Mangor y flwyddyn nesaf ac fe’i dewiswyd gan y PRS For Music Foundation i gomisiynu gwaith newydd gan y cyfansoddwr o America, Arlene Sierra.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Sut dylem ni yng Nghymru greu cymdeithas lwyddiannus?

A all "cymdeithas fawr" David Cameron drwsio "Prydain doredig"? Yn wir, a fydd yn fwy llwyddiannus na'r rhaglenni adeiladu cymunedol eraill a ddechreuwyd yn yr hanner canrif ddiwethaf?  Sut dylem ni yng Nghymru greu cymdeithas lwyddiannus?

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Tri yn ennill ‘Cyfieithydd Gorau’ mewn cystadleuaeth Ewropeaidd

Mae tri o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dod i’r brig mewn Cystadleuaeth  ‘Her Prifysgolion’ a gynhelir gan Veritas Language Solutions, ac sydd wedi ennyn cystadlu brwd gan brifysgolion ar draws  Ewrop.  Mae’r tri, sydd yn astudio yn Ysgol Ieithoedd Modern y Brifysgol i gyd wedi ennill ‘Cyfieithydd Gorau’ yn eu hadran berthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Y Llwyth Gwaith Tecaf ac ail yng Nghymru am Ofal Myfyrwyr

Mae gan Brifysgol Bangor y llwyth gwaith tecaf ym Mhrydain yn ôl arolwg diweddar o fyfyrwyr, a roddodd Bangor yn gydradd gyntaf am yr elfen honno, ac yn ail yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2013

Gall cyffuriau newydd fod yn well i atal strôc

Mae cyffuriau gwrth-geulo, a gymeradwywyd gan NICE, o leiaf mor effeithiol â'r cyffur poblogaidd warfarin i atal strôc mewn pobl gyda ffibriliad atriaidd, a gallant fod yn fwy effeithiol hyd yn oed.   Gall y darganfyddiad hwn, a gyhoeddwyd yn Clinical Pharmacology & Therapeutics (DOI: 10.1038/CLPT.2013.83) helpu i wneud penderfyniadau ynghylch opsiynau triniaeth i wahanol gleifion sydd mewn perygl o gael strôc. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2013

Hanes yn agor ei drysau i'r cyhoedd

With manuscripts dating back the twelfth century and a huge range of rare books on display, researchers and historians are in for a treat. Following recent refurbishment work, the Archives and Special Collections Department at Bangor University will open its doors to the public for an open day on 26th April, between 12 – 4.00 pm.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2013

Seicolegwyr yn cyfrannu at fwynhad arddangosfa newydd

Mae Ysgol Seicoleg enwog Prifysgol Bangor wedi bod yn cydweithio efo oriel gelf cyfoes MOSTYN yn Stryd Vaughan, Llandudno ar eu harddangosfa newydd, sydd i’w lansio yn fuan.  Mae’r Arddangosfa, 'TI' i gyd am y gwyliwr.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2013

Clwb Sadwrn Darganfod Gwyddoniaeth i Ferched

Nid yw dyfeisio cynhyrchion electronig newydd neu ymchwilio i blanhigion - y tu mewn a'r tu allan - yr hyn y bydd y rhan fwyaf o ferched yn eu harddegau yn ei wneud ar foreau Sadwrn.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2013

Cynhyrchydd yn herio’r gwleidyddion a’r cyfryngau

Bydd y cynhyrchydd  David Puttnam, sydd wedi ennill Gwobrwyon Oscar ac a gynhyrchodd ffilmiau fel Chariots of Fire, The Killing Fields a Memphis Belle, yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mercher 1 Mai.  Mae’n  addo sylwadau treiddgar ynddi ar Adroddiad Leveson a chyflwr y cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2013

Myfyrwyr yn cyfrannu at fenter gymdeithasol leol

Yn ystod trydedd wythnos y gwyliau Pasg, cynhaliodd Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB), rhan o Undeb Myfyrwyr Profysgol Bangor, ei ddigwyddiad gwirfoddoli preswyl cyntaf ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor. Daeth deunaw o fyfyrwyr Bangor a dau o Brifysgol Aberystwyth ynghyd i dreulio wythnos yn gweithio yng nghanolfan Felin Uchaf ger Aberdaron ar Benrhyn Llŷn.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2013

Staff Ysgol Seicoleg ar S4C

Rhaglen wyddonol newydd yw Corff Cymru yn edrych ar y corff o safbwynt y Cymry. Yn ail bennod y gyfres byddwn yn edrych ar yr ymennydd. Byddwn yn dysgu am effaith dwyieithrwydd ar yr ymennydd gyda tim yr Athro Debbie Mills o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor a Dr Enlli Thomas o'r Ysgol Addysg. Byddwn hefyd yn dysgu am sut mae'r ymennydd yn gweithio, yn CUBRIC yng Nghaerdydd, a darganfod mwy am ddeallusrwydd. 

Bydd Corff Cymru yn cael ei ddarlledu ar S4C bob nos Iau am 8.25yh

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2013

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cymdeithas: cyflwynwyd gan Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor

Fe wnaeth y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar, rhan o’r Ysgol Seicoleg, gynnal cynhadledd wyddonol ym mis Mawrth 2013 yng Nghaer, o’r enw ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cymdeithas’. Roedd yn gynhadledd tridiau gyda  582 o bobl yn dod yno, yn cynnwys cynadleddwyr o nifer o wledydd Ewropeaidd, a rhai o Awstralia ac America.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2013

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau cenedlaethol!

Enillodd un o gymdeithasau Undeb Myfyrwyr Bangor ac un o'i Swyddogion Sabothol wobrau'n ddiweddar yn Noson Wobrwyo'r Gymdeithas Nawdd Nos.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2013

Uchel Siryf newydd yn gwobrwyo myfyrwyr am eu gwaith gwirfoddol

Cynhaliwyd seremoni flynyddol Gwobrau’r Uchel Siryf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Gwobr yr Uchel Siryf yn cydnabod ac yn gwobrwyo ymdrechion gwirfoddoli gan fyfyrwyr Bangor fel unigolion ac mewn grwpiau.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2013

Llwyddiant Americanaidd arall i Osian

Mae ‘Fy chwaer a fi’ yn ffilm ddogfen a grëwyd yn sgil y gyfres deledu Beautiful Lives am hosbis blant Tŷ Hafan. Mae’r ffilm gan yr efeilliaid Catherine a Kirstie Fields, 18, o Lanelli sy'n dioddef o salwch unigryw sydd wedi' eu gwneud yn fud ac yn gaeth i gadeiriau olwyn. Ar ôl blynyddoedd heb lais, daeth dyfodiad peiriannau siarad electroneg a chyfle i'r merched siarad am eu bywydau a rhannu eu hofnau a'u gobeithion gyda'r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn trefnu digwyddiad codi arian i ddathlu bioamrywiaeth a diwylliant Madagascar

Ydych chi erioed wedi bod eisiau cael cyfle i ddod wyneb yn wyneb â lemyriaid rhyfeddol Madagascar?  Ydych chi erioed wedi dyfalu sut beth ydi bwyd Malagasaidd?  Ydi rhaglenni byd natur wedi eich ysbrydoli i wneud rhywbeth i gefnogi diogelu bywyd gwyllt unigryw Madagascar?  Wel, fe gewch gyfle i wneud pob un o'r tri pheth uchod ar 27 Ebrill, pan gynhelir digwyddiad arbennig yn Sw Genedlaethol Cymru ym Mae Colwyn, wedi'i drefnu gan staff a myfyrwyr o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013

Archif y mis

Darluniau gwerthfawr o'r Oriel Genedlaethol yn cael eu dadlwytho yn Neuadd Prichard-Jones ym 1939.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2013

David Evans (1943-2013)

Bu farw Dr David Evans, cyn Uwch Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, yn 69 oed. Yn gyfaill da i bawb, fe'i cofir gydag anwyldeb gan ei gydweithwyr a channoedd o gyn-fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2013

Cwrs Niwclear yn Llwyddiant Ysgubol

Yn ddiweddar fe ddysgodd hanner cant o ddisgyblion o ogledd Cymru sut i ddatrys rhai o’r sialensiau sy’n wynebu’r diwydiant niwclear.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2013

Bang Goes the Theory yn dod i Fangor

Yn dilyn yr helbul diweddar ynghylch cig ceffyl a ddarganfuwyd ynghanol cigoedd eraill, mae’r rhaglen wyddoniaeth boblogaidd Bang Goes the Theory (BBC 2 Cymru 18.30 Mawrth 8 Ebrill 2013/ Llun 8 Ebrill 19.30 BBC One ond nid yn y rhanbarthau) yn edrych ar sut  y gellir defnyddio technegau  genynnol (DNA) newydd i adnabod y pysgodyn ar eich plât.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2013

Efrydiaeth Ddoethurol AHRC mewn Cerddoriaeth

Mae’n bleser gan yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor gynnig Efrydiaeth dan nawdd AHRC ar gyfer astudiaeth PhD mewn cerddoriaeth, yn cychwyn ym Medi 2013. Mae’r efrydiaeth yn cynnwys ffioedd Cartref/UE yn ogystal â grant cynnal di-dreth ar gyfradd gyfredol Cynghorau Ymchwil y DU, sef £13,590).

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2013

Prifysgol Bangor yn cyrraedd y rownd gyn-derfynol yn University Challenge

Mae tîm Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at gystadlu yn rownd gynderfynol ‘University Challenge’, y sioe gwis fwyaf heriol ar y teledu.  Byddant yn herio Prifysgol Manceinion yn y rhaglen i’w ddarlledi nos Lun 22 Ebrill  am 8.00 ar BBC2

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2013

Tîm Bangor yw'r cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Ffug Lys Telders

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fod y tîm cyntaf erioed i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ffug lys sy'n adnabyddus ledled y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2013