Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Awst 2015

Ailenwi Cae Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yn Stadiwm Prifysgol Bangor yn dilyn cytundeb partneriaeth o bwys

Bydd cartref Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yn cael ei ail enwi yn Stadiwm Prifysgol Bangor wedi cytundeb rhwng y Clwb a’r Brifysgol.

 

Prifysgol Bangor fydd y partner gyda hawliau enwi, fel rhan o gytundeb tair blynedd, yr ail newid enw ers i’r Clwb symud i Nantporth yn 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2015

Prifysgol Bangor i weithio gydag academyddion clinigol yn Neheudir India i atal marwolaethau drwy hunanladdiad

Mae seiciatrydd cymdeithasol o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol i arwain tîm o seiciatryddion a gwyddonwyr cymdeithas o Brifysgol Bangor a chydweithwyr yn Neheudir India er mwyn atal marwolaethau drwy hunanladdiad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2015

Windows 95 turns 20 – and new ways of interacting show up desktop's age

Dyma erthygl yn Saesneg gan Jonathan Roberts  o’r Ysgol Cyfrifiadureg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2015

Gall gynhyrchu ynni drwy bŵer dŵr ar raddfa fach iawn arbed miliynau i’r diwydiant dŵr

Mae canfyddiadau ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn wedi amlygu’r potensial am arbedion ariannol ychwanegol i’r diwydiant dŵr drwy gynhyrchu trydan gan ddefnyddio pŵer dŵr ar raddfa fach iawn (micro).  Gallai arbedion ariannol o £1m y flwyddyn yng Nghymru yn unig, gyfrannu at gadw biliau’n isel.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2015

Anrhydedd am ddefnyddio lloerennau i astudio’r môr

Anrhydeddu academydd o Fangor am ei waith ar ddefnyddio lloerennau i astudio'r môr. Cyflwynir gwobr y "Remote Sensing and Photogrammetry Society (RSPSoc)" i David Bowers o Ysgol Gwyddorau'r Eigion. Cyflwynir y wobr am "services to remote sensing…through sustained and distinguished contribution to furthering science and applications which use remote sensing".

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2015

Arddangosfa gelf newydd yn dod â Dementia a’r Dychymyg i Fangor

A all celf wella ansawdd bywyd a lles i bobl sy'n byw â dementia? A all hyd yn oed fod â buddiannau cymdeithasol a chymunedol ehangach? Ac os yw’n.gwneud gwahaniaeth, sut mae'n gwneud hyn - a pham?

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2015

‘Gwersylla Cartŵn’ - Dementia a’r Dychymyg yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd

Gall pobol sy’n mynd i ŵyl y Dyn Gwyrdd gadw llygad allan am gwpwl ‘rhithwir’ a fydd yn  ymweld â’r Ŵyl- sef Doris ac Ivor. Bydd y cwpl dirgel- eu gwersyll a selsig- i gyd ar ffurf cartŵn, yno o dan ofal yr artist ymchwil Carol Hanson, a fydd, ynghyd ag aelodau eraill o'r tîm Dementia a’r Dychymyg yn mynd i Ŵyl y Dyn Gwyrdd yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2015

Yr astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota'n dod â gobaith i bysgotwyr cregyn bylchog Bae Ceredigion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor, a fu'n cydweithio â Chymdeithas Pysgotwyr CymruLlywodraeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru, wedi cyhoeddi eu darganfyddiadau o'r astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota, a gyllidwyd yn rhannol gan y Gronfa Pysgodfeydd Ewropeaidd. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2015

Prifysgol Bangor yn parhau ar y brig o ran boddhad myfyrwyr

Unwaith eto, Prifysgol Bangor yw’r uchaf o brifysgolion Cymru yn y mesur diweddaraf o foddhad myfyrwyr, ac mae hi ymhlith y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol gorau’r DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy’n cynnig amrywiaeth eang o bynciau. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2015

Giraffes aren’t dangerous – but they will soon be endangered

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2015

How Libya became the International Criminal Court’s latest failure

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2015

Osian Huw Williams yn ennill Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Myfyriwr Prifysgol Bangor, Osian Huw Williams yw enillydd Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, ac fe’i anrhydeddwyd mewn seremoni arbennig ar lwyfan y Pafiliwn nos Fercher.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2015

Now advertising billboards can read your emotions … and that’s just the start

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2015

Emojis have hit Hollywood – and thriller or rom-com, they’ll take it by storm

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2015

Greener but not cleaner? How trees can worsen urban air pollution

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2015