Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Medi 2015

Archif y mis

Dyma dudalen o lyfr nodiadau, di-nod yr olwg, a ddarganfyddwyd yn ddiweddar gan Sarah Vaughan, Archifydd, tra’n catalogio casgliad Castell Penrhyn.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2015

Gwyddonwyr gwlypdir Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn sioe BBC

Mae gwyddonwyr gwlypdir o Brifysgol Bangor wedi bod yn cymryd rhan mewn sioe BBC am un o gynefinoedd pwysicaf Cymru.

Ymddangosodd dau aelod o Grŵp Gwlypdiroedd Bangor y brifysgol ar gyfres boblogaidd Radio Wales,Science Café.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2015

Academyddion Bangor yn gwneud argraff gyda phapurau BMJ

Mae papur y mae academydd o Fangor yn gydawdur iddo wedi cael ei gyhoeddi ar glawr blaen y British Medical Journal dylanwadol, tra cafodd papur arall a gyhoeddwyd gan y BMJ yr un mis, ac a oedd yn ail-werthuso gwaith ymchwil blaenorol, sylw rhyngwladol ar y cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2015

Ad industry may gripe about adblockers, but they broke the contract – not us

Dyma erthygl yn Saesneg gan Andrew McStay o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2015

Project Datblygiad Plant i rannu adnoddau dros y byd

Mae arbenigwr mewn datblygiad plant ym Mhrifysgol Bangor yn rhan o lansiad rhyngwladol adnoddau project a fydd o gymorth i lywodraethau dros y byd i gefnogi datblygiad plant iach a llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2015

Project gan Brifysgol Bangor yn anelu at wella gwasanaethau’r GIG

Mae project newydd, gwerth £300,000, yn ymgais i sicrhau y bydd adborth mwy manwl gan gleifion yn dylanwadu ar benderfyniadau gan y GIG ynglŷn â gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y claf.

Bydd y project dwy flynedd yn gwella’r modd y mae ymchwilwyr yn defnyddio ymchwil ansoddol bresennol i wasanaethau iechyd, fel y bydd yn fwy tebygol o gael ei ddefnyddio gan y rheiny sy’n cymryd penderfyniadau o fewn y GIG.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2015

Y cwrs Radiograffeg gorau yn y DU ar frig tabl cynghrair y Prifysgolion

Yn ôl y Times & Sunday Times University Guide 2016, Prifysgol Bangor yw’r lle gorau i astudioradiograffeg. Ar ben hynny, myfyrwyr radiograffeg Bangor oedd â’r rhagolygon gyrfaol gorau o blith holl raddedigion radiograffeg y DU, a gosodwyd y cwrs ar y trydydd safle o ran safonau mynediad.

Mae Prifysgol Bangor hefyd ymysg 10 uchaf o blith Prifysgolion y DU mewn pum pwnc arall. Yn ogystal â radiograffeg, daw Astudiaethau Celtaidd (Cymraeg) yn ail, Polisi Cymdeithasol yn ail, Amaeth a Choedwigaeth yn seithfed, Ysgrifennu Creadigol yn wythfed ac Addysg yn ddegfed.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2015

How to take the pressure off the cost of our water supply

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr John Gallagher, ymchwilydd ôl-ddoethurol o’r Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2015

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

Mae Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru'n dychwelyd am y pedwerydd tro yn 2015, gyda chyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau yn Aberystwyth a Bangor Hydref 7-10.  Cynhelir digwyddiadau yn y ddwy brifysgol ac mewn mannau lleol.   Bydd beirdd rhyngwladol yn darllen eu gwaith wrth ochr llenorion o Gymru, gyda chyfieithiadau i’r Saesneg a’r Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2015

Darlithydd o Fangor yn cyfrannu i gyfres deledu newydd Bear Grylls

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi bod yn rhannu ei harbenigedd ar gyfer cyfres deledu newydd yr anturiaethwr Bear Grylls.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru yn annog ailystyried polisïau yn radical i hybu swyddi yng ngogledd Cymru

Trefnwyd Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru ar Sgiliau a Chyflogaeth ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener, Medi 18 gan Dr Tony Dobbins (Ysgol Busnes Bangor) a Dr Alexandra Plows (Ysgol Gwyddorau Cymdeithas). 

Roedd yr Uwchgynhadledd yn gyfle i wahanol fudd-ddeiliaid y farchnad lafur ddod ynghyd i drafod ymyriadau polisi sydd eu hangen i wella'r ffordd y defnyddir sgiliau ac i hybu nifer y swyddi o ansawdd da yng Nghymru. Mae'n amlwg bod cytundeb cyffredinol yn datblygu ymhlith gwahanol fudd-ddeiliaid nad yw'r polisïau marchnad lafur presennol ar gyfer Cymru yn gweithio a bod angen ailystyried polisïau i raddau helaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Drysau’n agored i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 26 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2015

Prifysgol Bangor yn helpu disgyblion lleol i ddysgu codio

Bu disgyblion pump o ysgolion cynradd Llŷn yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar yn dilyn cydweithio rhwng Canolfan Ehangu Mynediad y Brifysgol a champws Pwllheli Grŵp Llandrillo Menai.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2015

Prifysgol Bangor yn llamu ymlaen o ran ei safle byd-eang

Mewn tabl cynghrair sydd newydd ei gyhoeddi mae Prifysgol Bangor wedi codi 60 safle'n uwch na'r hyn yr oedd o'r blaen.  Yn y ‘QS World University Rankings’ (www.topuniversities.com) am eleni mae'r Brifysgol yn awr yn cael ei gosod yn safle 411 yn y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2015

Darlithydd o Fangor yn gweithio gyda Bear Grylls

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi bod yn cydweithio â’r anturiaethwr Bear Grylls drwy rannu ei arbenigedd ar gyfer y bennod agoriadol o’r gyfres deledu dair-rhan newydd, Britain’s Biggest Adventures with Bear Grylls.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2015

Llwybrau teithio i Brifysgol Bangor i fyfyrwyr newydd

Fis Medi eleni bydd Prifysgol Bangor yn croesawu myfyrwyr i Bentref y Santes Fair, sydd newydd gael ei ailwampio’n llwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2015

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Bangor

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2015

Is-ganghellor Prifysgol Bangor yn croesawu Llywodraethwr y Central Bank of Bahrain, H.E Rasheed Mohammed Al Maraj, i aduniad arbennig ym Mahrain

Yn ddiweddar, croesawyd H.E. Rasheed Mohammed Al Maraj, Llywodraethwyr y Central Bank of Bahrain a Chadeirydd Cyngor ar gyfer Hyfforddiant Galwedigaethol (Sector Bancio) y Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF), i aduniad ym Mahrain gan Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John G Hughes.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2015

Myfyriwr ym Mangor yn ennill gwobr gêm fideo

Mae'r gêm yn bos antur isometrig 3D  i ddyfeisiau symudol/llaw ac mae'n ymwneud â merch fach yn y system gofal maeth sy'n ceisio canfod ei ffordd adref.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2015

Grŵp i Gefnogi SEAFISH i wella dealltwriaeth o wyddor Bwyd Môr ym Mhrydain

Mae Michel Kaiser, Athro Ecoleg Cadwraeth y Môr ym Mhrifysgol Bangor, i gadeirio Grŵp Cynghori Gwyddonol (Science Advisory Group neu SAG). Wedi ei sefydlu gan Seafish, bydd SAG yn rhoi her a chefnogaeth wyddonol annibynnol o ansawdd uchel. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2015

The African snakebite 'crisis' is nothing new: we’ve been worried about antivenom for decades

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Anita Malhotra  o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2015

Cerddoriaeth ffermydd gwynt

Bydd y ffermydd gwynt ar y môr ger Llandudno yn ysbrydoli ac yn darparu’r sain i gyfansoddiad cerddorol ar gyfer Gŵyl LLAWN Llandudno gan Ed Wright, sy’n ddarlithydd cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac yn gyfansoddwr ac artist sonig. Bydd yn perfformio  fel y ‘Labordy Tonnau Sonig’ gyda Charles Gersholm.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2015

Prifysgol Bangor yn croesawu project newydd gwerth £17m i ddatblygu ymchwil gwyddonol yng Nghymru

Heddiw (dydd Mercher, 9 Medi) cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth, Edwina Hart, ei bod wedi sicrhau dros £17m ar gyfer denu 90 cymrawd ymchwil newydd o bob cwr o Ewrop i ddatblygu ymchwil gwyddonol o safon fyd-eang yng Nghymru.

Ar ôl curo cystadleuwyr o bob rhan o Ewrop mae Llywodraeth Cymru wedi cael £7m drwy gynllun COFUND Marie Skłodowska-Curie Actions, sy’n rhan o raglen Horizon 2020 yr UE. Bydd Llywodraeth Cymru a phrifysgolion Cymru’n darparu £10m o gyllid cyfatebol. Bydd y cymrodorion ymchwil yn gweithio gydag ymchwilwyr gorau Cymru ym mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor ac ym Mhrifysgol De Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2015

Cyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru a Safbwyntiau Cymharol

O gyfraith cynllunio i ofal cymdeithasol a thu hwnt mae’r gyfraith yn effeithio ar ein bywydau ni pob dydd. Gyda newid pellach i ddatganoli ac i’r gyfraith yn y meysydd hyn yng Nghymru mae’n bleser gan Ysgol y Gyfraith Bangor gyhoeddi cynhadledd ar ‘Gyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru a Safbwyntiau Cymharol’ ym Mhrifysgol Bangor ar 10fed Medi 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2015

Creu Canolfan Syrffio o Ragoriaeth yn Eryri

Mae Prifysgol Bangor a Surf Snowdonia wedi arwyddo Memorandwm o Ddealltwriaeth a fydd yn paratoi’r ffordd i gydweithio ar amrywiaeth o gyfleoedd a chynlluniau newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015

Prifysgol Bangor yn dyfarnu bwrsariaeth 'Merched mewn Gwyddoniaeth' cyntaf

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei bwrsariaeth arloesol 'Menywod mewn Gwyddoniaeth' gyntaf, gwerth £8,000 i Elizabeth McManus, 21, o Bolton, a raddiodd o Ysgol Seicoleg y Brifysgol ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015

Buddsoddiad gwerth dros 3 miliwn mewn unedau ymchwil iechyd ym Mhrifysgol Bangor

Caiff gwerth dros £3 miliwn ei fuddsoddi mewn ymchwil i ofal iechyd integredig ym Mhrifysgol Bangor dros y tair blynedd nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhodd o gyllid gwerth £2.3 miliwn i ariannu dau grant i'r brifysgol, a bydd y brifysgol ei hun yn buddsoddi arian cyfatebol yn un ohonynt.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2015

Gwobr bwysig i ysgolhaig o Fangor

Mae’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg yn falch iawn o gyhoeddi bod yr Athro Emeritws Tom Corns wedi derbyn Cymrodoriaeth yr Academi Brydeinig (FBA).  

Bob blwyddyn mae'r Academi Brydeinig yn ethol yn Gymrodyr hyd at 42 o ysgolheigion nodedig o'r DU sydd ennill amlygrwydd yn unrhyw gangen o'r dyniaethau a gwyddorau cymdeithas.  Yng ngeiriau'r Academi Brydeinig, mae cymrodyr yn ysgolheigion sydd 'wedi rhagori yn unrhyw un o'r canghennau astudio y mae'r Academi yn eu hyrwyddo.'  Y teitl hwn yw'r anrhydedd uchaf y gall ysgolhaig yn y celfyddydau a'r dyniaethau ei gael ym Mhrydain. 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2015

Ocsid nitraidd o fannau troeth – ni ddylai neb chwerthin am hyn!

Adwaenir ocsid nitraidd (N2O) yn arferol fel ‘nwy chwerthin’ a defnyddir ef mewn anesthetigion a hefyd fel ‘cyffur penfeddwol cyfreithlon’, ac mae’n nwy tŷ gwydr pwerus a gynhyrchir yn y pridd gan ficro-organebau, yn enwedig ar dir a borir gan anifeiliaid.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2015